Logotyp på utskrifter

Allas lärande

Equal - Lärande miljöer, Kvinnor som skapar teknik

 
Den nationella tematiska gruppen (NTG)
som arbetar med utveckling kring lärande har författat skriften

Lärande miljöer (.pdf)

  
Utvecklingspartnerskapet KomTek
Här den transnationella produkten från KomTek i samarbete med Holland och Spanien. Kvinnor och teknik är temat.

Kvinnor som skapar teknik (.pdf)