Logotyp på utskrifter

Projektresultat

Equal - Resultat av utvecklingspartnerskapens arbete

Resultat av utvecklingspartnerskapens arbete  

De nationella tematiska grupperna (NTG) är motorn i Equals spridnings- och påverkansarbete – läs den senaste publikationen om NTG från ESF-rådet.

Temaarbete för att påverka strukturer och politik (.pdf)