Logotyp på utskrifter

kuben.nu

Equal UP - Idag räknas inte informella kompetenser och erfarenheter man skaffat sig utanför den traditionella skolvärlden.

kuben.nuIdag räknas inte informella kompetenser och erfarenheter man skaffat sig utanför den traditionella skolvärlden.
 
Det vill vi ändra på och för att göra det måste vi påverka de nuvarande strukturerna, berättar Stefan Svensson, koordinator för utvecklingspartnerskapet Kuben.

Kuben vill använda sig av den nya tekniken inom IT för att skapa nya former av lärande och därmed nya vägar till arbetsmarknaden.

– Systemen måste vara öppna och tillgängliga för alla och vi tror att det är fullt möjligt att åstadkomma, säger Stefan Svensson.

Utvecklingspartnerskapet har olika delprojekt för att nå sitt mål. Ett delprojekt jobbar mot biblioteken i Kalmar län. Studie- och lärmiljöer ska skapas i samtliga kommunbibliotek i Kalmar län. De ska bli fysiska mötesplatser där allmänheten kan använda datorer, Internet och andra nya tekniska hjälpmedel. Tanken är att bibliotek, som är öppna och tillgängliga miljöer, ska börja jobba mer med lärande och inte bara vara utlåningscentraler. Dessa studiemiljöer kommer att vara öppna för alla.

Kuben kommer också att göra vissa riktade insatser för att se till att de verkligen är tillgängliga för alla, även för personer med till exempel funktionshinder eller utrikes födda.

 – Vi tror att om man skapar små nischade insatser för vissa grupper så bidrar det till att öka segregation och diskriminering, snarare än att minska det. Man måste i stället göra sakerna tillgängligt för alla, men utifrån individuella förutsättningar, berättar Stefan Svensson.

Kuben försöker, i ett annat delprojekt, hitta fungerande modeller för infrastrukturen för vuxnas lärande. I Hultsfreds kommun pågår därför ett ”modellbygge” med namnet Lärkan. En anställd arbetar med vägledning för vuxenutbildning. Men Lärkan är även ett forum för dem som jobbar med lärande.

Meningen är att utvecklingspartnerskapet genom Lärkan ska hitta samverkansfunktioner mellan olika aktörer och knyta samman de som jobbar med lärande. Men också skapa en fysisk mötesplats som är öppen för alla.

Utvecklingspartnerskapet håller även på att utveckla något man kallar AssistCenter. Detta i Kalmar län samarbetar Regionförbundet och Rock City i Hultsfred för att åstadkomma en regional strukturförändring inom lärandet och därmed skapa nya vägar ut i arbetslivet.
  
Utvecklingspartnerskapet, som kallas Kuben, ska åstadkomma detta genom att skapa både fysiska och nätbaserade mötesplatser som är tillgängliga för alla, oavsett etnisk härkomst, funktionshinder, kön eller ålder.

Utvecklingspartnerskapet vill även göra datateknik tillgänglig för alla. kallar AssistCenter. Detta delprojekt har en specifik målgrupp, människor med funktionshinder. Det handlar om utbildning och självförverkligande på individnivå, utifrån personens egna förutsättningar och behov. Deltagare har till exempel lärt sig arbeta med datorer och läst om EU. AssistCenter jobbar direkt mot företag, eftersom målet är att individerna ska komma ut på arbetsmarknaden.
  
– Även om vi här jobbar mot en specifik målgrupp, så kan vi ändå genom delprojektet få lärdomar som vi kan överföra till de andra delprojekten, säger Stefan Svensson.

Ett annat delprojekt håller på att skapa en portal för livslångt lärande. Kuben ska skapa en mötesplats på nätet för aktörer som jobbar med lärande. Den nya tekniken ska utnyttjas fullt ut. Portalen ska också göra det lättare att jobba med eget lärande på nätet för enskilda individer, till exempel genom att göra webbaserade utbildningar tillgängliga för alla.
  
Skapandet av portalen handlar om att utnyttja IT-tekniken för att skapa tillgänglighet. Utvecklingsprojektet tror mycket på detta, speciellt eftersom bredbandsutbyggnaden har nått 90 procent av Kalmars invånare, vilket är en bra grundförutsättning.

– Samtliga av våra delprojekt är igång och fungerar bra. Men man måste inse att om målsättningen är att förändra strukturer så måste man låta det få ta tid, säger Stefan Svensson.
  
Han berättar att ett av målen för Kuben är att motverka den könssegregering som finns på arbetsmarknaden idag. Därför försöker man inom alla delprojekt aktivt jobba med ett jämställdhetsperspektiv, för att inte upprätthålla nuvarande strukturer. Man vill i stället skapa könsneutrala metoder, så lärandet verkligen blir tillgängligt för alla, oavsett kön, etnicitet, eventuellt funktionshinder eller annat.

– Vi vill synliggöra hur systemen ser ut, så olika aktörer i samhället lär sig se strukturerna och även sin egen roll i dem. Då kan man också se hur man kan påverka och förändra strukturerna, berättar Stefan Svensson.

Kuben samarbetar transnationellt med ett utvecklingspartnerskap i Glrona i Spanien. De är också intresserade av att använda sig av den nya tekniken i lärande och man samarbetar med arbetet av portalen. Målsättningen är att en spansk motsvarighet ska utvecklas.