Logotyp på utskrifter

Värmlands arbetslivsforum

Equal UP - Målet är att skapa ett nytt synsätt på relationerna mellan arbetslivet och familjelivet där helheten och balans är i fokus och där hindrande strukturer ska förändras till främjande.

Värmlands arbetslivsforum - från hindrande till främjande strukturer för att nå balans mellan arbetsliv och familjeliv
 
Stödmottagare: Karlstad UniversitetMålet är att skapa ett nytt synsätt på relationerna mellan arbetslivet och familjelivet där helheten och balans är i fokus och där hindrande strukturer ska förändras till främjande.
  
Utvecklingspartnerskapet ska arbeta på individ-, arbetsplats-, och samhällsnivå med en prioritering till arbetsplatsnivån.
 
Det övergripande målet är att identifiera och synliggöra strukturer i arbetslivet som verkar hindrande för att skapa balans mellan arbetsliv och familjeliv och sprida detta till olika grupper inom arbetslivet samt utveckla och pröva metoder för att stärka främjande strukturer.