Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vägen ut

Equal UP - Från fängelse till socialt arbetskooperativ vill hjälpa människor som frigivits från fängelsestraff att komma in i samhället, få jobb och bostad.

Vägen ut! - från fängelse till socialt arbetskooperativ
 
Postadress: GFC, Mellangatan 1, 413 01 GöteborgUtvecklingspartnerskapet Vägen ut! – Från fängelse till socialt arbetskooperativ vill hjälpa människor som frigivits från fängelsestraff att komma in i samhället, få jobb och bostad.
  
Speciella satsningar görs för frigivna kvinnor.

– Frigivna har alltid haft svårt att komma tillbaka till samhället och få jobb och bostad. Nu är det ännu svårare eftersom fängelserna i Sverige är överfulla och många som sitter där är narkotikamissbrukare.
 
Vi försöker motverka den utestängning som många frigivna drabbas av, berättar Pernilla Svebo Lindgren, koordinator för Vägen ut!

Det handlar om en liten grupp med egna speciella behov och förutsättningar. 
Vägen ut! vill utgå just från de frigivnas behov och förutsättningar för att hjälpa dem att hitta vägar till arbete och självförsörjning.
 
Man tycker det är viktigt att människor som själva varit intagna på anstalter tar emot nyfrigivna. Därför är fyra självhjälporganisationer för före detta intagna drivande i utvecklingspartnerskapet: Föreningen Bryggan, KRIS, Vävstugan och Ateljé Trädet. Partnerskapet har fyra anställda projektledare som själva tidigare suttit i fängelse och/eller varit missbrukare och kommer från de fyra självhjälpsorganisationerna.

– Vi vänder oss främst till de över 30, alltså de som har tröttnat på att begå brott och vill förändra sina liv, berättar Pernilla Svebo Lindgren.

Inom ramen för utvecklingspartnerskapet har fyra kooperativ startat. Pernilla Svebo Lindgren berättar att tolv procent av alla dömda, inbegripet dömda till frigivningsvård, är kvinnor och att fem procent av alla fängelsedömda är kvinnor.
 
Kvinnorna är en grupp som behöver speciella satsningar, därför är två av kooperativen enbart för kvinnor. Vägen ut! vill också starta ett halvvägshus för kvinnor.

De fyra kooperativen heter Karins döttrar, Ateljé Trädet, Villa Solberg och Café Solberg. Utvecklingspartnerskapet har en vision om att alla fyra kooperativen ska bli självförsörjande.

Karins döttrar är ett väv- och konsthantverkskooperativ för kvinnor och Ateljé Trädet är en hantverksverksamhet för kvinnor. Villa Solberg är ett nystartat halvvägshus för män. Det tar både emot boende och ger arbetsträning.

Vägen ut! håller också på att starta en caféverksamhet vid namn Café Solberg som ska vara för både män och kvinnor.

Vägen ut! vill visa upp goda exempel på att man klarar sig och överlever utanför anstalten. På så sätt hoppas man kunna förändra intagnas inställning till hur livet som frigiven är. Men man hoppas även kunna hjälpa till med att förändra attityder mot frigivna. Utvecklingspartnerskapet jobbar alltså med olika mål och på olika nivåer. Det handlar både om individer och strukturer.

I augusti 2002 startade Vägen ut! en kooperatörsutbildning för 13 personer. De fyra kooperativen är bildade av dem som gått utbildningen. Utbildningen var två halvdagar i veckan och deltagarna fick lära sig hur man arbetar fram affärsplaner och marknadsföring. De fick också lära sig vad ett kooperativ är samt hur man bildar en stark grupp och sedan tar in nya människor.

Sammanlagt finns tolv olika myndigheter och organisationer i partnerskapet. De myndigheter som är med i utvecklingspartnerskapet har som uppgift att stötta, men inte styra.
 
För att underlätta samarbetet har man bildat en arbetsgrupp för kunskapsutbyte. Den är till lika mycket för myndigheterna som de frigivna, eftersom det finns okunskap från båda parter om varför saker och ting är som de är och det är ovanligt för alla att jobba tillsammans.

Inom utvecklingspartnerskapet har man också bildat en arbetsgrupp för systempåverkan, som jobbar med strukturfrågor. De lämnar till exempel synpunkter på lönebidragsutredningen, tittar på utredningar och annat som är på gång och försöker komma fram till vad som kan förändras.

Vägen ut! har sett konkreta resultat av sitt arbete. Flera frigivna har fått jobb och både intresset för och kunskapen om partnerskapet håller på att sprida sig. På Högsboanstalten finns det till exempel projektledare som träffar de intagna för att informera om Vägen ut!

Pernilla Svebo Lindgren berättar att partnerskapet nu arbetar med att få igång caféet och skapa fler arbetsplatser. De vill också skapa fler arbetsträningsplatser på till exempel Café Solberg.

– Vi vill också öppna ett halvvägshus för kvinnor. Frigivna kvinnor har i idag stora problem. Många är hemlösa och det saknas drogfria boenden. Vi hoppas också genom projektet få mer stimulans från samhället för de här grupperna, så det skapas bättre alternativ än att gå på socialbidrag, säger Pernilla Svebo Lindgren.

Vägen ut har också ett transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i Italien, Grekland, Tyskland och Storbritannien som man kallar Le Mat. En del av samarbetet består av studieresor, Karins döttrar har till exempel varit på studieresa i Rom. Under alla studieresor kommer det att göras intervjuer, som ska resultera i en bok.