Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vägar till arbetsmarknaden

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet ska genom fyra delprojekt finna innovativa lösningar för att röja hinder och underlätta ett in- eller återinträde på arbetsmarknaden för utsatta grupper.

Vägar till arbetsmarknaden genom utbildning och socialt företagande
 
Stödmottagare: Basta ArbetskooperativUtvecklingspartnerskapet ska genom fyra delprojekt finna innovativa lösningar för att röja hinder och underlätta ett in- eller återinträde på arbetsmarknaden för utsatta grupper.