Logotyp på utskrifter

Under Ytan

Equal UP - Målet är att lyfta upp frågan om sexuell läggning och homofobi i en yrkeskultur (lärare) som hittills visat återhållsamhet med att arbeta praktiskt kring denna diskrimineringsgrund

Under Ytan – om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan
 
Stödmottagare: Södertälje kommunMålet är att lyfta upp frågan om sexuell läggning och homofobi i en yrkeskultur (lärare) som hittills visat återhållsamhet med att arbeta praktiskt kring denna diskrimineringsgrund.
  
Ett annat syfte är att åstadkomma stadigvarande attitydförändringar.