Logotyp på utskrifter

UP New City

Equal UP - Nationellt utvecklingsarbete och transnationellt kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte, ska förebygga och motverka ungdomars utestängning från arbetsmarknaden.


Stödmottagare: Drömmarnas Hus Ekonomisk föreningProjektets två ben, nationellt utvecklingsarbete och transnationellt kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte, ska förebygga och motverka ungdomars utestängning från arbetsmarknaden.
 
Målgruppen är de ungdomar som inte studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon annan känd sysselsättning.
 
Minimera utrymmet mellan beslutsfattare och målgrupp genom att ge ungdomarna en central roll i strukturförändringar och tillämpa ett uttalat och medvetet ungdomsperspektiv där ungdomars livssituation sätts i fokus.