Logotyp på utskrifter

Tillgängligt arbetsliv för alla

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Tillgängligt arbetsliv för alla har som mål att minska arbetsmarknadens diskriminering och utestängning av människor med funktionshinder.

Ett tillgängligt arbetsliv för alla, ALFA
 
c/o Handikappförbundens samarbetsorganUtvecklingspartnerskapet Tillgängligt arbetsliv för alla har som mål att minska arbetsmarknadens diskriminering och utestängning av människor med funktionshinder. Koordinator för partnerskapet är Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO).

– Enligt arbetsmarknadsstatistik har personer med funktionshinder högre arbetslöshet och lägre utbildning än personer utan funktionshinder.
 
Vi kommer framför allt att jobba för att minska arbetslösheten för människor med funktionshinder. Därför kommer vi att jobba med både attityder och tillgänglighet, berättar Erik Särnell från HSO, koordinator för Tillgängligt arbetsliv för alla.

Tillgänglighet kan till exempel handla om att en person kanske inte kan komma in på arbetsplatsen rent fysiskt eller att en person med funktionshinder kanske inte orkar jobba heltid varje dag. Men det handlar också om kommunikativ och psykosocial tillgänglighet.

– Vi vill lyfta faktorerna från att vara problem till att bli lösningar. Personerna är en tillgång på arbetsplatsen och det vill vi att arbetsgivare och arbetskamrater ska se, säger Erik Särnell.

Enligt lagstiftning ska offentliga myndigheter jobba för att alla offentliga miljöer ska vara tillgängliga år 2010. Någon sådan lagstiftning finns dock inte när det gäller privata företag. Därför jobbar utvecklingspartnerskapet Tillgängligt arbetsliv för alla direkt med företagen för att skapa en dialog.

Utvecklingspartnerskapets huvudfokus är på arbetsplatsen som arbetsplats. Men det finns även fokus på kunderna och man informerar företag om hur de kan bemöta personer med funktionshinder. I en öppen dialog visar partnerskapet på goda exempel på hur man kan göra och vad som fungerat bra för andra företag.

Partnerskapet driver ett antal delprojekt och verksamheter. Men huvudverksamheten är skapandet av ett Kompetenscentrum för tillgänglighet (KCT). Man jobbar på avgränsade geografiska platser med att marknadsföra personer som har utbildning i tillgänglighet. Det finns sedan tidigare andra utbildningar i tillgänglighet, men de jobbar bara med den fysiska miljön. KCT tittar också på informativ och kommunikativ tillgänglighet samt psykosocial tillgänglighet. Tillgängligt arbetsliv för alla har anställt konsulter som kan fysisk miljö. Dem ska man vidareutbilda utifrån deras önskemål och intresse.

Underlag för upphandling av utbildningen är presenterat för länsarbetsnämnden och den beräknas starta hösten 2003 eller våren 2004.

Konsulter har redan börjat arbeta inom ramen för utvecklingspartnerskapet i Stockholm och Skåne. Nästa steg är att anställa konsulter som ska arbeta i Umeå och så småningom även i Göteborg.

Ett regionalt partnerskap på respektive plats arbetar med att marknadsföra konsulenterna mot arbetsförmedlingar, myndigheter och andra. Det regionala partnerskapet fungerar också som stöd åt konsulenterna. Tanken är att konsulterna ska fortsätta sin verksamhet även efter Equals slut och kunna försörja sig på sitt arbete.

Ett annat delprojekt som drivs av Tillgängligt arbetsliv för alla kallar man Agenda 22-företag. Delprojektet tittar på vilka faktorer som gör att privata arbetsgivare börjar arbeta med tillgänglighet.

Partnerskapet har också ett medieprojekt, eftersom medias beskrivning av personer med funktionshinder påverkar attityder och därmed också arbetsgivares attityder.

Mediaprojektet vill utbilda dem som jobbar inom media i hur man bör och inte bör skriva om människor med funktionshinder. Nu ges ofta en väldigt stereotyp bild i medier av människor med funktionshinder, de är antingen offer eller hjältar.
  
Medieprojektet har haft pilotutbildningar med Dagens Nyheter och Sveriges Radio. Partnerskapet kommer inte med ett färdigt koncept utan man vill ha en öppen dialog. Utifrån sina erfarenheter och kunskaper om att leva med funktionshinder berättar de hur de reagerar om en tidning skriver på ett eller annat sätt.

– Vår utgångspunkt är att vi har sakkunskapen. Vi säger till tidningarna att skriver ni så reagerar vi så här. Och så diskuterar vi det tillsammans, berättar Erik Särnell.

Detta delprojekt har också hjälpt till att utveckla en fempoängskurs med funktionshinderinriktning som ska ges på Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet.

Ett annat delprojekt handlar om att utveckla tillgängligheten på Internet för personer med funktionshinder. Detta sker i ett samarbete mellan HSO, Hjälpmedelsinstitutet (HI), ETC och KTH. HI testar hur tillgängligheten på kommunikationsverktyg fungerar praktiskt, KTH tittar på hur konsulter jobbar och ETC jobbar med marknadsföring.

Transnationellt samarbetar Tillgängligt arbetsliv för alla med utvecklingspartnerskap i Italien, Portugal, Spanien, Frankrike och England. Alla länderna har olika teman och jobbar med olika målgrupper.

– Det är ett mycket givande samarbete, intresset har varit stort för vårt arbete och vi hittar efterhand intressanta delar i våra partners projekt att arbeta vidare med, säger Erik Särnell.