Logotyp på utskrifter

Tillgänglighet och professionell Integrerad Scenkonst

Equal UP - Syftet med utvecklingspartnerskapet är att utmana en struktur där det tillsynes är omöjligt för en människa med funktionshinder att få komma in på lika villkor.

 
Stödmottagare: Stiftelsen för professionell integrerad scenkonstSyftet med utvecklingspartnerskapet är att utmana en struktur där det tillsynes är omöjligt för en människa med funktionshinder att få komma in på lika villkor.
 
Målet är att skapa en etablerad professionell teater med lika delar skådespelare med och utan funktionshinder.
 
Såväl konstnärlig, organisatorisk, ekonomisk och strukturell process ska kommuniceras transnationellt genom seminarier och konferenser, men framför allt genom en teater som med kvalitet och status har blivit en nationell angelägenhet.