Logotyp på utskrifter

Seniorer i Förändring

Equal UP - Målet är att göra det möjligt för äldre att förlänga sina yrkesliv samt minska den könssegregering som idag råder på arbetsmarknaden.


Stödmottagare: LO GöteborgMålet är att göra det möjligt för äldre att förlänga sina yrkesliv samt minska den könssegregering som idag råder på arbetsmarknaden.
 
Fokus ska ligga på att öka individernas vilja och möjligheter samt påverka företag och organisationers vilja att anställa och behålla äldre och öka jämställdheten.