Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

School@Work

Equal UP - Målet är också att skapa sysselsättning för personer i åldersgruppen 55+ som av olika anledningar står utanför den formella arbetsmarknaden.

Postadress: Sockenkontoret, 117 28 SiljansnäsMed Siljansnäs i Dalarna som bas arbetar utvecklingspartnerskapet School@Work med att hitta bra metoder för att utveckla en bättre skola genom att kombinera utbildning och underhållning.
  
Målet är också att skapa sysselsättning för personer i åldersgruppen 55+ som av olika anledningar står utanför den formella arbetsmarknaden.

Mest synligt är arbetet med Siljan Flying Circus. Ungdomar från gymnasiet håller på att bygga en friluftsteater vid sjön Siljan med egenbyggda flygplan av sekelskiftesmodell som rekvisita.
  
Men utvecklingspartnerskapets arbete består egentligen av två delar; en praktisk och en teoretisk.

Målgruppen är både åldersgruppen 55+ och skolan och ungdomar.
 
För åldersgruppen 55+ vill partnerskapet hitta former så de kan göra nytta i samhället även om de står utanför det formella arbetslivet.
 
Framför allt vill man hitta sysselsättning inom skolan på mycket konkreta sätt. När det gäller skolan och ungdomar handlar det om att hitta metoder för att med kommunernas begränsade resurser göra skolan så bra som möjligt.

I den teoretiska delen försöker man i olika arbetsgrupper hitta metoder och sätt att starta och driva sociala projekt och företag. Man undersöker till exempel hur resurserna kan organiseras på ett bra sätt, så att sociala projekt kan bli självfinansierande. Arbetsgrupperna kallas Eldsjälsakademin och ProSeed.

Det teoretiska arbetet inom School@Work handlar mycket om socialt entreprenörskap och att utveckla nya affärsidéer inom det sociala området, till exempel kooperativ.
 
Utvecklingspartnerskapet har också varit med om att starta en akademisk fempoängskurs som ska ges på Karolinska Institutet i Stockholm hösten 2003 i samarbete med KTH, Handelshögskolan i Stockholm och Konstfack. Carl Rönn, koordinator för School@Work, ska vara en av föreläsarna.
  
Den praktiska delen av partnerskapets arbete består av två delprojekt som kallas Silent Wings och Siljan Flying Circus.

Siljan Flying Circus är ett samarbete mellan fem kommuner i Siljantrakten och deras gymnasieskolor. Framför allt har man samarbetat med Individuella programmet (IV), som har som mål att integrera in eleverna på de nationella programmen.
 
Rent praktiskt arbetar man med flygplansbygge som motivationsfaktor för ungdomarna. De lär sig ämnen som matematik, fysik och engelska på ett mycket praktiskt sätt genom att studera ritningar och bygga flygplan, som de sedan även själva flyger. Flygkunniga 55+ är med som handledare vid byggandet av flygplanen, det är så man rent konkret når den målgruppen.

Ett viktigt mål är att motivera skoltrötta elever på Individuella programmet till att vilja studera och därmed underlätta för dem att läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. I förlängningen underlättar det även deras väg in på arbetsmarknaden. Varje deltagande elev har därför en individuellt utformad studieplan.

Inom delprojektet Siljan Flying Circus bygger man också en friluftsteater, där de egenbyggda flygplanen ska fungera som rekvisita. Partnerskapet har planerat att ha premiär för en teaterpjäs hösten 2004. I byggandet av teatern ingår många olika praktiska delar och moment och man samarbetar även med andra gymnasieprogram än enbart IV, till exempel byggprogrammet och estetiska programmet.

– Vi hoppas att vi genom det kan få fler tjejer intresserade av att vara med. Siljan Flying Circus handlar ju om så mycket mer än bara teknik och bygga flygplan, säger Carl Rönn.

Projektet arbetar medvetet med att tjejer och killar skall intressera sig för utbildningar och yrken som annars traditionellt inte hade varit något man övervägt att prova på. Man försöker även föra in fler ”mjuka” aktiviteter och värderingar i traditionellt grabbiga utbildningar och yrken.

Silent wings heter ett delprojekt som lär hörselskadade ungdomar segelflyga. Det finns inom flyget en luftrumsklass som inte har något krav på radiokommunikation och då spelar det i princip ingen roll om du kan höra eller inte.

Silent Wings är nära kopplat till Siljan Flying Circus och en av målsättningarna är att jämna ut klyftorna mellan ungdomar med funktionshinder och ungdomar utan funktionshinder.

– Vi är ett stort projekt inom vår smala nisch. Vi håller på med mycket annat än flyg också, även om just flygplanen är det mest konkreta och synliga, säger Carl Rönn.

School@Work arbetar mot offentlig och ideell sektor när det gäller flygplansverksamheten. Men även mot företag, eftersom man i den teoretiska delen av partnerskapsarbetet försöker hitta olika former för lärlingsprogram för att få in unga på arbetsmarknaden.
  
Projektet har ett transnationellt samarbete med partners i Tyskland, Frankrike och Italien. Samverkan sker inom tema besöksnäring och social entreprenörskap.

TV4 följer utvecklingspartnerskapets arbete för att göra en dokumentärfilm om det.