Logotyp på utskrifter

Samverkan mot Trafficking

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet ska i tre delprojekt behandla problemområden inom trafficking.

Stödmottagare: Hela MänniskanUtvecklingspartnerskapet ska i tre delprojekt behandla problemområden inom trafficking.
 
Projektet ska koncentrera sig på nationell och transnationell samordning mellan myndigheter när personen befinner sig i mottagarland, på väg tillbaks till ursprungsland eller i tredje land.
 
Stödet till den enskilda individen gällande boende, socialt stöd, rehabilitering, sysselsättning och möjligheter till ett nytt alternativt liv samt attitydförändringar i samhället vad gäller individer utsatta för människohandel är andra aktivitetsområden.