Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SALT

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet övergripande syfte är att vända perspektivet när det gäller unga utanför, att inte längre se dem som ett problem.

Stödmottagare: Urkraft Service ABUtvecklingspartnerskapet övergripande syfte är att vända perspektivet när det gäller unga utanför, att inte längre se dem som ett problem.
 
Alla ska, oavsett lärstil och livsstrategi, erbjudas samma möjligheter på den framtida arbetsmarknaden.
 
Projektet ska utveckla modeller och metoder för vägledning, erkännande av lärande och alternativa lärmiljöer. Modellerna ska sätta individen och dennes resurser och potential i förgrunden.

Målgruppen är unga utanför, en grupp som rymmer både kvinnor och män, människor med skiftande social och etnisk bakgrund, utbildningsnivå och sexuell läggning.