Logotyp på utskrifter

Praxis

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Praxis vill underlätta för människor med funktionshinder att arbeta på distans som rehabilitering.

Praxis – Nya arenor för arbete på distansUtvecklingspartnerskapet Praxis vill underlätta för människor med funktionshinder att arbeta på distans som rehabilitering.
  
Genom att skapa bättre möjligheter för människor med funktionshinder att arbeta på distans menar Praxis att man både kan minska antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar och höja individernas livskvalitet.

Praxis koordineras av Reumatikerförbundet och utvecklingspartnerskapet försöker utveckla fungerande modeller för distansarbete för reumatiker. Partnerskapet har som målsättning att ge ut en handbok som pekar på möjliga lösningar och goda exempel.

– Handboken är vårt viktigaste arbete. Alla vet att det finns problem med rehabilitering som den ser ut idag. Men vi har gjort en djupare analys och pekar på möjliga lösningar och goda exempel, berättar Rolf Greiff, koordinator för utvecklingspartnerskapet Praxis.
  
För att få fram fungerande lösningar för distansarbete har utvecklingspartnerskapet rekryterat 19 deltagare eller piloter, som de kallas, utspridda över landet.

De är alla reumatiker och sjukskrivna från sitt arbete. Man har gjort upp individuella rehabiliteringsplaner med var och en och målet är att de ska kunna återgå till den arbetsplats de är sjukskrivna från, kanske med vissa förändrade arbetsuppgifter. De flesta piloterna arbetar på kontor med någon form av administrativt jobb. Men Rolf Greiff berättar att Praxis har både en lärare och en som jobbar med marknadsföring som piloter, och de kan båda sköta sina arbeten på distans genom förändrade rutiner på arbetsplatsen.

En medverkande pilots rehabiliteringsplan sträcker sig över 13 månader. Tanken är att efter den tiden ska alla osäkerheter kring distansarbetet vara lösta, så individen kan vara kvar på sitt arbete, rehabiliterad. Distansarbetet ger högre flexibilitet åt rehabiliteringen och är på mer reumatikervänliga villkor.

Praxis gör en uppföljning med både arbetsgivare och pilot minst en gång i månaden för att se hur det går, vad som fungerar bra respektive mindre bra. Man har också skapat ett tätt nätverk med bland andra Försäkringskassan och fackförbund runt individen.
 
– Alla piloter är väldigt nöjda och det går bra för dem. Deras arbetsgivare är också väldigt förstående.

Annars har responsen från arbetsgivare varierat. Ofta är de positiva, men ibland har det varit svårt ekonomiskt eller så har de inte kunnat se hur de ska omfördela arbetet, berättar Rolf Greiff. Piloterna får rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan, som även är en partner i utvecklingspartnerskapet. Arbetsgivaren står däremot för kostnader för att exempelvis installera datorer och IT i hemmet, som är nödvändigt för distansarbete.

En utvärderare har intervjuat medarbetare i utvecklingspartnerskapet för att skriva en rapport som Praxis kommer att använda som självanalys.
 
– Den kommer att handla om vilka hinder som finns för att ordna distansarbete och hur man kan förändra arbetssättet så det blir bättre, säger Rolf Greiff. Men utvecklingspartnerskapets viktigaste arbete är att skapa en handbok för hur distansarbete kan användas som rehabilitering. Den kommer att kunna användas både för att hjälpa reumatiker och människor med andra funktionshinder. Utifrån uppföljningen av hur det går för piloterna och intervjuerna med partnerskapets medarbetare kommer man att ta fram handfasta råd och modeller för distansarbete.

Handboken kommer exempelvis att innehålla riktlinjer för hur försäkringskassor kan förändra sina arbetsstrukturer så de blir smidigare och råd till företag om hur man ordnar distansarbete på ett bra sätt.
 
– Mycket är allmängiltigt. Det handlar om hur distansarbete fungerar, vad som händer med den sociala gemenskapen på arbetsplatsen och hur man undviker att distansarbetaren blir utanför, vilket är ett av de största problemen med distansarbete, berättar Rolf Greiff.

Praxis samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Grekland och Tyskland. Tillsammans vill man förbättra informationen om möjligheten till arbete och utbildning för människor med funktionshinder.
 
Det transnationella partnerskapet vill också förbättra tillgängligheten till information och kunskapen om var den finns för människor med funktionshinder. Man arbetar även på att förbättra informationen till arbetsgivare om vilka villkor och möjligheter en funktionshindrad har, så arbetsgivare inte bara ser problem utan även möjligheter.