Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Paraplyprojektet

Equal UP - Paraplyprojektet har som syfte att öka intresset och kunskapen om mångfald på arbetsplatsen och skapa opinion mot all diskriminering.

Face EuropeParaplyprojektet har som syfte att öka intresset och kunskapen om mångfald på arbetsplatsen och skapa opinion mot all diskriminering.
 
Genom kanaler som en webbtidning, böcker och seminarier vill man informera och påverka beslutsfattare och media.

– Vårt nyckelmål är att påverka media, att vara med och forma debatten. Det säger Owe Ivarsson, koordinator för utvecklingspartnerskapet Paraplyprojektet.

Paraplyprojektet vill påverka beslutsfattarna så att förändring sker. Förändring, i form av lagstiftning om så behövs, men det viktigaste är ändå att ändra beteenden och attityder i samhället. Man vill överbrygga den klyfta som finns mellan det som är politiskt korrekt och det som är verkligheten.

Paraplyprojektet är med på mässor för att träffa viktiga personer och för att visa upp sig och det arbete man utför. Ett exempel är seminarier som man anordnar för att dra uppmärksamhet till viktiga frågor.
 
Verksamheten bygger mycket på nätverk och tanken att påverkan måste ske långsiktigt men även att partnerskapet kan samverka med organisationer och krafter som kan förstärka effekten av arbetsinsatserna.

Paraplyprojektet har även ett samarbete med journalistutbildningarna på högskolorna. På Mitthögskolan i Sundsvall stödjer man seminarier om mångfald och erbjuder stipendier till studenter som vill arbeta med uppsatser inom Equals politikområde. Det finns dessutom en vision om att i framtiden kunna erbjuda en webbaserad 5- eller 10-poängskurs i mångfaldsfrågor.

Som ett viktigt led i arbetet för ökad mångfald driver partnerskapet en webbtidning. Där publiceras fakta och information om vad som är aktuellt inom området. På hemsidan finns även längre reportage och krönikor.

Paraplyprojektets mål med tidningen är att nå ut till dem som arbetar med diskrimineringsfrågor på till exempel myndigheter runt om i Sverige. Men man arbetar även med att lyfta fram egna nyheter för att nå ut till övriga medier.

Fokus ligger på arbete mot diskriminering av olika grupper och individer i arbetslivet. Mångfald är av yttersta vikt för ett fungerande arbetsliv. Därför ser Paraplyprojektet det som avgörande att öka intresset för och kunskapen om vad som ligger bakom utestängning och diskriminering.

Man vill arbeta mot de diskriminerande strukturerna som finns i samhället och ser information som ett mycket viktigt första steg.

– Det finns ett övergripande diskrimineringsproblem – det mellan män och kvinnor. Det är det mest grundläggande. Kommer man närmare jämställdhet mellan könen får man mycket av det andra på köpet, säger Owe Ivarsson.
 
Det är sällan diskriminering är sakligt grundad, till exempel en person som faktiskt inte kan utföra ett visst jobb på grund av funktionshinder. Diskriminering grundas istället ofta på fördomar och okunskap.

Detta är dock inget arbete som går snabbt att utföra. Det handlar istället om att långsiktigt ändra strukturer och tankesätt hos de myndigheter som kommer i kontakt med diskriminerade grupper.
 
Paraplyprojektet har under 2003 i samarbete med Integrationsverket gett ut boken ”Tänk själv – en bok om mångfald” i detta syfte. Här har man samlat tankar om just mångfald och diskriminering från olika människor från hela Sverige.

Boken kommer att användas av 16 000 anställda på försäkringskassor runt om i landet och även som studiematerial vid olika konferenser och utbildningar. Man vill att boken ska väcka människors tankar och få folk att tala med varandra, att starta diskussioner.

– När vi ser tillbaka kan vi se att saker och ting har förändrats, till exempel har framställningen av könsroller och kvinnor i medierna förändrats sedan 50-talet, menar Owe Ivarsson. Vi har gjort framsteg men det är fortfarande mycket som inte är bra.

Paraplyprojektet har varit med och bildat ett transnationellt partnerskap med utvecklingspartnerskap i Frankrike och Holland. Det franska utgörs bland annat av lokala kulturhus för ungdomar och det holländska partnerskapet består av så kallade antidiskrimineringsbyråer. Samarbetet har lett fram till ett kunskapsutbyte mellan länderna och nu planeras uppbyggnaden av en kunskapsbank om företagens sociala ansvar på Internet.