Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Outstanding

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet fokuserar på ungas väg in i arbetslivet, de hindrande strukturer som finns och hur man kan skapa rum för ungdomar att hitta sin egen drivkraft och kreativitet.

 
Stödmottagare: Göteborgs RäddningsmissionUtvecklingspartnerskapet fokuserar på ungas väg in i arbetslivet, de hindrande strukturer som finns och hur man kan skapa rum för ungdomar att hitta sin egen drivkraft och kreativitet.

Projektet ska utveckla och pröva nya vägar för unga att få ökat inflytande och makt över sina egna liv och en tydligare roll i samhället och på arbetsmarknaden.

Det långsiktiga målet är att genom analys och samverkan finna gemensamma vägar att bryta mönster och strukturer som stänger ute unga från arbetsmarknaden.
  
Målgruppen är unga i skolan, på institutioner och utanför utbildning och arbetsmarknad.