Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ordkraft

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Ordkraft vill hitta metoder för att hjälpa kvinnor med utländsk härkomst och svenska som andraspråk att komma in i det svenska samhället och arbetslivet.


Utvecklingspartnerskapet Ordkraft vill hitta metoder för att hjälpa kvinnor med utländsk härkomst och svenska som andraspråk att komma in i det svenska samhället och arbetslivet.
 
I Helsingborg har man därför startat en treårig utbildning där kvinnorna lär sig svenska och samhällskunskap och får möjlighet att komma ut på praktik.

Ordkraft har sitt ursprung i att lärare och förskolelärare på stadsdelen Söder i Helsingborg, där en stor del av befolkningen har utländsk härkomst, upptäckte att många av barnen hade dåligt ordförråd.
 
Man trodde att det till viss del kunde bero på att föräldrarna talade dålig svenska. Därför ville man från skolans sida etablera en närmare kontakt med hemmen. Lärarna insåg då att man i princip inte hade någon kontakt med mammorna.
 
Det visade sig också att många av kvinnorna hade bott flera år i Sverige, men fortfarande talade mycket dålig svenska. De visste inte heller så mycket om hur det svenska samhället fungerade.
 
För att hjälpa kvinnorna att bättre kunna följa sina barns skolgång och komma in i arbets- och samhällslivet startade Ordkraft, en form av svenska för invandrare, men i helt ny tappning.

– Undervisningen Ordkraft bedriver skiljer sig mycket från SFI-undervisningen. Det är inte heller tänkt att det ska vara SFI-undervisning, berättar Maud Wiberg, mentor för utvecklingspartnerskapet Ordkraft.

På Komvux-utbildningen i Ordkraft tar man upp samma teman som barnen gör i skolan. Läser barnen om exempelvis EU så gör man det på Ordkraft också. Kvinnorna följer också sitt barn i skolan under en dag i veckan.

– Vi vill att de ska kunna känna sig delaktiga i sina barns skolgång, förstå hur den svenska skolan fungerar och även kunna hjälpa barnen med läxläsning, säger Maud Wiberg.

All undervisning går tillbaka till deltagarna själva och utgår från deras behov och önskemål. Deltagarna gör sina egna läroböcker och använder andra läromedel än de traditionella när det undervisas i svenska för invandrare.
 
Målet är att ge deltagarna ökat självförtroende och så pass stor samhällskunskap att de kan klara sig i samhället.

Det tredje året på Ordkraft varvas praktik med skolundervisning. Varannan månad är deltagarna ute på praktik och varannan månad är de i skolan. Deltagarna får själva välja var de vill praktisera, det kan till exempel vara på ett bibliotek, i en klädaffär, på ett vårdhem eller en förskola.
  
Ordkraft försöker i möjligaste mån tillgodose deras önskemål och har därför utvecklat samarbete med en mängd olika aktörer, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Flera av kvinnorna har genom utvecklingspartnerskapets verksamhet fått en vilja och möjlighet att läsa vidare. Några tidigare deltagare studerar till exempel till lärare, några till förskolelärare och några till undersköterskor. Andra har fått jobb inom olika branscher, en före detta deltagare har till exempel fått jobb på patologen på Helsingborgs lasarett och några har fått jobb som städare.

– Verksamheten var tänkt för lågutbildade kvinnor, men det visade sig att många av dem var oerhört studiemotiverade och målet att de ska slippa ifrån bidragsberoende har uppnåtts över förväntan,  berättar Maud Wiberg.

Ordkraft tar in en ny klass varje år, med kontinuerligt intag under hela hösten. Det går 25 elever i varje klass.

Maud Wiberg berättar att man har gjort flera försök att involvera männen och få dem aktiva i verksamheten, till exempel genom att försöka få dem att komma och spela schack med barnen och starta diskussionsgrupper. Men det har varit svårt att få dem intresserade.

– I början var männen överlag skeptiska till att deras fruar skulle börja studera, men sedan insåg de att det faktiskt var bra och nu är de positivt inställda, säger Maud Wiberg.

En del deltagare i Ordkraft har gått samman och bildat en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för både kvinnor och män, vid namn Bilahodod, som betyder öppna gränser.
 
Kvinnorna ville göra saker tillsammans och träffa andra kvinnor. De har till exempel gått en studiecirkel på ABF där de lärt sig studieteknik. Bilahodod försöker också knyta kontakter med idrottsföreningar och kulturföreningar.

Ordkraft har transnationellt utbyte med utvecklingspartnerskap i Danmark och Storbritannien.  Utvecklingsprojekten utbyter erfarenheter och lär av varandra, till exempel när det gäller undervisningsmodeller.

– Vi har olika utgångspunkter och målgrupper, men många av problemen och de diskriminerande strukturerna är likartade, berättar Maud Wiberg.     

 

Partnerskapets medlemmar 

Vuxenutbildningen Kärnan
Gunvor Larsson, e-post: 042-131378@comhem.se
Bilahodod, Do Thi Hoa, e-post: bilahodod@hotmail.com

Arbetsförmedlingen Helsingborg
Per Fernström, e-post: per.fernstrom@lanm.amv.se

Utvecklingsnämnden Helsingborgs Stad
Håkan Sturesson, e-post: hakan.sturesson@uvn.helsingborg.se

Länsstyrelsen i Skåne
Ulf Pauli, e-post: ulf.pauli@m.lst.se

Söder i förändring
Tommy Birgersson, e-post: tommy.birgersson@stad.helsingborg.se

Face Europe AB
Per Gidlund, e-post: per.gidlund@faceeurope.se