Logotyp på utskrifter

Mobilitet

Equal UP - Mobilitet vill hjälpa unga med funktionshinder att resa utomlands för att göra praktik.

Mobilitet – en rättighet för alla
 
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,Mobilitet vill hjälpa unga med funktionshinder att resa utomlands för att göra praktik.
  
De ska ha samma möjlighet till fri rörlighet som ungdomar utan funktionshinder, ett eventuellt funktionshinder ska inte utgöra något hinder.
   
Utvecklingspartnerskapet är ett samarbete mellan Internationella programkontoret, föreningen Urkraft i Skellefteå och Stiftelsen Activa i Örebro län.

Fri rörlighet är en rättighet för EU:s medborgare, också för arbetslösa ungdomar. Internationella programkontoret i Sverige jobbar för att förverkliga detta genom ett system som kallas för Interpraktik.
  
Systemet hjälper arbetslösa ungdomar att praktisera i Europa och på så sätt komma in på arbetsmarknaden. Den arbetslöse ungdomen får ett interpraktikstipendium på fem månader som innebär att man får resan betald och pengar till uppehälle.

På fem år har mer än 3000 ungdomar åkt ut på Interpraktik med hjälp av Internationella  programkontoret. Ungefär 70 procent av dem har därefter fått jobb eller kommit in på en utbildning. Endast tio av dessa 3000 har varit ungdomar med funktionshinder. Utvecklingspartnerskapet vill öka andelen ungdomar med funktionshinder som gör Interpraktik.

Partnerskapet jobbar för att utveckla särskilda åtgärder och ge särskild hjälp, om så behövs, så att möjligheten att resa ut i Europa och praktisera verkligen är öppen för alla, med eller utan funktionshinder.
  
Målet är att man inom projekttiden ska kunna skicka ut ca 100 ungdomar på praktik, varav minst en tredjedel ska vara ungdomar med funktionshinder. Mobilitetsprojektet har bl.a. etablerat kontakt med Volvo personvagnar och avtalat om två praktikplatser för ungdomar med funktionshinder i Gent, Belgien.

– Det som är bra med Volvo personvagnar är att de kan erbjuda en rad olika sorters arbeten, utifrån praktikantens intresse, säger Bertil Bucht, koordinator för projektet.

I vanliga fall ordnar ungdomarna själva sina praktikplatser, men för den som vill och behöver kan projektet ta fram platser som är lämpliga för den som har ett visst funktionshinder. Men man ser även till att de som klarar sig själva ska också får den möjligheten.

Projektet strävar efter en jämnare könsfördelning bland praktikanterna genom att uppmärksamma arbetsförmedlingar, handledare och arbetskonsulenter på att det idag är flest flickor som har Interpraktik utomlands, och att därför pojkar bör uppmuntras att delta i projektet.

– Det är faktiskt viktigt att få ut pojkar i större utsträckning och också låta dem få växa! Men, som en utvärderare påpekat, till syvende og sist gäller det att hjälpa just dem som inte kan tänka sig att ge sig ut ”av sig själva”; och det är ofta ungdomar med funktionshinder.

Transnationellt samarbetar man med ett utvecklingspartnerskap i Berlin.

– De är intresserade av att deras ungdomar ska kunna komma ut och göra praktik och vi är intresserade av att få praktikplatser där, förklarar Bertil Bucht.

I det nationella utvecklingspartnerskapet ingår Stiftelsen Activa i Örebro, som hjälper människor med funktionshinder in i och i arbetslivet.

Partnerskapets arbete handlar också om att försöka påverka attityder. Bertil Bucht berättar att de reaktioner Internationella programkontoret först mötte från arbetskonsulenter i Örebro var att en ungdom med funktionshinder inte kan klara att göra praktik i ett annat land. Men nu har de sett att det fungerar bra och är väldigt positivt inställda.

Även för ungdomarna själva kan det verka skrämmande, främmande och rent av omöjligt av resa iväg själv utomlands. Det är därför viktigt med både goda exempel och korrekt information, så ungdomarna får veta från dem som har gjort Interpraktik både vad som varit bra och vad som varit dåligt.

Vid förberedelserna innan interpraktiken handlar det om att göra det så individuellt som möjligt. Man ger god information och berättar hur det är att arbeta utomlands.
 
Man jobbar också aktivt med att öka deltagarnas självförtroende. Under interpraktiken har man också nära kontakt och coachning samt uppföljning när ungdomarna kommer hem.

Utvecklingspartnerskapet arbetar också för att försöka sprida interpraktikkonceptet, få till stånd attitydförändringar hos arbetsförmedlingarna och visa att interpraktik är bra genom goda exempel.

– Nu finns det en viss återhållsamhet eftersom interpraktik ännu inte är så känt runt om i landet ochdet är lättare att satsa på sådant man känner väl till och vet fungerar, säger Bertil Bucht.

Utvecklingspartnerskapet gör även undersökningar och intervjuer för att försöka ta reda på vilka hinder som finns för ungdomar med funktionshinder att resa ut i Europa och göra praktik. Man analyserar även vilka möjligheter som finns att komma runt och eliminera hindren.

– Det är svårt för en ung funktionshindrad att få överblick över alla stödmöjligheter som finns, och där kan vi också vara till hjälp, säger Bertil Bucht.