Logotyp på utskrifter

Mångfald i Rättssamhället

Equal UP - Detta Utvecklingspartnerskap kommer att arbeta inom domstolsväsendet och regeringskansliet för att sammansättningen av personalstyrkan i dessa organisationer på ett bättre sätt ska spegla samhället.

 
Stödmottagare: Pointlex Internet - Edita Publishing ABDetta Utvecklingspartnerskap kommer att arbeta inom domstolsväsendet och regeringskansliet för att sammansättningen av personalstyrkan i dessa organisationer på ett bättre sätt ska spegla samhället, vilket är viktigt för medborgarnas förtroende för rättsamhället.

Målen med verksamheten är att skapa en jämnare könsfördelning och öka rekryteringen av personer med invandrarbakgrund, öka kunskaper hos jurister och handläggare i genus- och jämställdhetsperspektiv, etablera struktur för information och opinionsbildning mot diskriminering samt etablera kontaktytor mellan högskolor/universitet och invandrartäta bostadsområden.