Logotyp på utskrifter

Make Your Future!

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet vill skapa och prova en modell som kan påverka faktorer som leder till ohälsa bland kommunalanställda kvinnor med icke-svensk bakgrund.

Stödmottagare: SDF Biskopsgården, Göteborgs StadUtvecklingspartnerskapet vill skapa och prova en modell som kan påverka faktorer som leder till ohälsa bland kommunalanställda kvinnor med icke-svensk bakgrund.

Modellen riktar sig till arbetsgivare, kvinnor med icke –svensk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden eller är på väg att slås ut.

Ett ömsesidigt utbyte med länder där nativiteten sjunkit på grund av bristande möjligheter att kombinera familj och arbete samt med något av de baltiska länderna eftersträvas.