Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KomTek

Equal UP - Tekniska utbildningar och högskolor i landet får allt färre sökande.

Kommunal teknikskola, KomTek
 
Postadress: NUTEK, Liljeholmsvägen 32, 117 86 Stockholm
 Tekniska utbildningar och högskolor i landet får allt färre sökande. Utvecklingspartnerskapet KomTek vill bryta den trenden och väcka ungas intresse för teknik.
  
Framförallt vill KomTek öka unga tjejers intresse för teknik, eftersom det traditionellt är ett mansdominerat yrke och unga flickors intresse för teknik ofta inte uppmuntras i skolan och samhället idag.

– KomTek är ett tillväxtprojekt. Ska Sverige komma tillbaka igen och öka tillväxten, måste man satsa på teknik, säger Maria Svensson, näringslivsstrateg i Örebro kommun och kontaktperson för KomTek.

Utvecklingspartnerskapet arbetar på flera olika sätt för att öka intresset för teknik och göra avtryck i samhället. Den största satsningen har varit att öppna en kommunal teknikskola (KomTek) i Örebro.
  
Teknikskolan kan jämföras med hur den kommunala musikskolan drivs och fungerar. Den kommunala teknikskolan ska vara ett komplement till skola och arbetsliv när det gäller att ge en allsidig teknisk kunskap. Eleverna ska erbjudas möjlighet att öka sina tekniska kunskaper enskilt eller i grupp med handledning av kunniga pedagoger.

I februari 2003 invigdes lokalen och under våren gavs 12 olika kurser. Under hösten 2003 kommer ännu fler kurser att ges. Teknikkurserna har namn som Drömhuset, Ekon & Trumvirvlar, Konstig konst som rör sig, Unga uppfinnare & konstruktörer och Snurrmackapärer & Motormanicker.

– Namnen på kurserna är viktiga eftersom vi inte vill fastna i stereotyper om teknik. Pedagogiken handlar om att göra saker med lust och glädje, berättar Maria Svensson.

Kurserna går på eftermiddagar och kvällar, alltså efter skoltid och är öppna för elever från årskurs ett till och med gymnasiet. Allt som har producerats av kursdeltagarna har KomTek gjort utställningar av.

– Målet är att kursdeltagarna ska vara hälften killar och hälften tjejer. Under vårterminen har ungefär 35 procent varit tjejer och 65 procent killar. Så vi kommer att arbeta hårdare för att nå fler tjejer och väcka deras intresse, säger Maria Svensson.

KomTek erbjuder även arbetslösa att ta del av den kommunala teknikskolans kurser på dagtid.

En annan del av utvecklingspartnerskapets arbete är att åka ut till skolor och träffa elever på mellanstadiet. KomTek samarbetar med fem skolor i kommunen och tillbringar en dag tillsammans med en klass. Eleverna arbetar under dagen med skapande teknik, det vill säga de skapar, löder och designar själva saker utifrån återvunnet material. KomTek har gjort en utställning även av dessa alster.

KomTek arbetar också för att sprida information om sitt arbete och den kommunala teknikskolan till samhället i stort. Därför samarbetar man med förskolor, grundskolor, högskolan, näringslivet och fackförbund, det vill säga alla led från grundskola in i arbetslivet. Utvecklingspartnerskapet kommer till exempel i oktober 2003 att anordna en temadag för företag, myndigheter, organisationer och andra intresserade under namnet ”Tjejer och teknik”. Temat kommer att vara jämställdhet.

– Vad vi har märkt redan på KomTek är att man måste jobba på olika sätt med tjejer och killar. Vi har till exempel både mixade grupper och grupper som består av enbart tjejer. Det verkar som om tjejerna vågar ta för sig mer om de är för sig själva, men vi har ännu inte hunnit göra någon riktig utvärdering av den första terminen, säger Maria Svensson.

KomTek samarbetar transnationellt med ett utvecklingspartnerskap i Spanien och ett i Nederländerna. I Spanien samarbetar man med en arbetsgivarorganisation för metallindustrin som försöker få fler kvinnor intresserade av att jobba inom metallindustrin. Partnerskapet i Nederländerna arbetar med lokal utveckling kring IT-teknik.

De tre partnerskapen ska göra en gemensam guide om hur det ser ut i de olika länderna. Man har därför intervjuat flickor mellan sex och tio år och kvinnor mellan 30 och 40 i Sverige, Spanien och Nederländerna. Man har bland annat frågat dem vad de tänker på när de hör ordet teknik och hur de ser på teknik. Det transnationella partnerskapet kommer att jämföra svaren både mellan de olika länderna och de olika åldrarna.