Logotyp på utskrifter

Holistiskt arbete

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet vill utveckla ett holistiskt arbete drivet av idéburna organisationer för invandrare/flyktingar, hemlösa och myndigheter.

Holistiskt arbete i idéburna organisationers regi – en väg för utestängda grupper till praktik, utbildning och arbete.
 
Stödmottagare: Islamic CenterUtvecklingspartnerskapet vill utveckla ett holistiskt arbete drivet av idéburna organisationer för invandrare/flyktingar, hemlösa och myndigheter.
  
Detta ska underlätta för invandrare/flyktingar och hemlösa att ta sig in på arbetsmarknaden och undvika kulturkrockar och missförstånd i kontakten med offentliga myndigheter.

Det holistiska arbetet ska bidra till utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle som inte utestänger och diskriminerar invandrare/flyktingar och hemlösa och hjälper dem att få tillgång till praktik, utbildning och arbete.