Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Genderskolan

Equal UP - Projektidén bygger på att metoder skall utarbetas som syftar till att regler och förhållningssätt inom jämställdhetsområdet blir en lika naturlig del av människors liv som trafikreglerna.

Genderskolan För Jämställdhet
 
Stödmottagare: Landstinget DalarnaProjektidén bygger på att metoder skall utarbetas som syftar till att regler och förhållningssätt inom jämställdhetsområdet blir en lika naturlig del av människors liv som trafikreglerna.
  
Det övergripande målet är att sprida kunskap om könssegregeringens komplexitet i en riktning som innebär att jämställdhetsfrågorna blir allas frågor och inte huvudsakligen kvinnors anpassning till manliga systemstrukturer.
   
I förlängningen av detta är målet att skapa nya strukturella ordningar avseende kvinnors och mäns roller och funktioner på arbetsmarknaden