Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Genderforce

Equal UP - avser att öka kunskaperna och insikterna om jämställdhet och ökad andel kvinnor i nyckepositioner och i internationella insatser.

 
Stödmottagare: Försvarsmakten


Genderforce är ett utvecklingspartnerskap som består av både civila och militära myndigheter och organisationer. De sex medlemmarna är: Försvarsmakten, Polisen, Räddningsverket, Kvinna till Kvinna, Lottorna och Officersförbundet.

Utvecklingspartnerskapet avser att öka kunskaperna och insikterna om jämställdhet och ökad andel kvinnor i nyckepositioner och i internationella insatser. 
  
Man vill också skapa erforderliga hjälpmedel i det dagliga arbetet för att implementera genusdimensionerna inom ramen för internationell krishantering.
   
Dessutom ska kunskapen om trafficking ökas hos personalen i insatsstyrkor.