Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidsmötet

Equal UP - målgrupp är ungdomar som lämnar gymnasiet utan att ha någonstans att ta vägen, som inte har några konkreta mål eller planer.

Equalprojekt Framtidsmötet
 
Postadress: Vägledningscentrum,
Komvux, 264 80 KlippanDet är svårt för unga idag att komma in på arbetsmarknaden. De som inte gått gymnasiet eller går ut med ofullständiga betyg har det ännu svårare. Samtidigt skriker många branscher efter arbetskraft. Detta har några kommuner i Skåne uppmärksammat och försöker göra något åt.

I kommunerna Klippan, Åstorp och Perstorp i Skåne har man upptäckt att alldeles för många ungdomar lämnar gymnasiet utan att ha någonstans att ta vägen.
  
Många hamnar i drogmissbruk och kriminalitet. Några företag i området har dessutom arbetskraftsbrist, som kommer att förvärras inom ett par år då många anställda går i pension. Klippan, Åstorp och Perstorps kommuner har därför slagit sig samman kring en klart definierad målgrupp och inriktar sig på att minska problemen.

Utvecklingspartnerskapets målgrupp är ungdomar som lämnar gymnasiet utan att ha någonstans att ta vägen, som inte har några konkreta mål eller planer. Gruppen ökar oroväckande med stora kostnader för samhället som följd.
   
Framtidsmötets mål är att minska gruppen i riskzonen genom att underlätta deras väg in på arbetsmarknaden.

– Nu har vi hittat eldsjälar runt om i kommunerna som har idéer om hur man kan förändra gymnasieskolan. Ofta kan man redan i grundskolan se vilka elever som kommer att få problem senare.
  
Vi vill utarbeta möjligheter för att lättare kunna följa upp dessa elever i samarbete med elevvårdsteamet, alltså kuratorer och syokonsulenter, men även lägga in företagsorientering redan på högstadiet.
  
Eleverna ska ha större möjlighet att göra studiebesök och praktisera på olika företag och se hur olika branscher ser ut och fungerar, berättar Eva Sandel, koordinator för utvecklingspartnerskapet Framtidsmötet.

Framtidsmötets största verksamhet går ut på att få in mer praktik och arbetslivserfarenhet i gymnasiet. Man har märkt att många företag efterfrågar lärlingar. Omvårdnads- och Industriprogrammet är två nationella program som ska vara yrkesförberedande, men de upplevs vara för teoretiska av målgruppen. Därför försöker man förbättra metoder för lärande på arbetsplatsen.

Framtidsmötets utvecklingspartnerskap samarbetar också med gymnasiesärskolan i Klippan där det går elever med olika slags funktionshinder. Många av dessa elever är beroende av hjälp för att ta sig någonstans – färdtjänst eller liknande. Därför har man påbörjat ett projekt för att ge dem möjlighet att ta körkort för handikappfordon under skoltid.
  
Framtidsmötet och gymnasieskolan jobbar nu med att ta fram övningsmaterial till en körbana på skolområdet. Man har också hyrt en körskolebil som anpassas till de handikappades behov. Under hösten 2003 kommer omkring tio elever börja förbereda sig för att ta körkort under gymnasietiden.

Partnerskapet jobbar också med ett jämställdhetsperspektiv. På Klippans gymnasium går 600 elever yrkesförberedande linjer. Sex av dem är flickor. De hade inga kvinnliga förebilder och kände inte varandra eftersom de gick olika program. Därför hjälper Framtidsmötet dem att bilda en grupp så de ska lära känna varandra, träffa andra kvinnor som lyckats i mansdominerade yrken och bilda nätverk med flickor på andra skolor.

– Diskriminerade grupper är inte alltid högprioriterade. Arbetet med att förändra deras situation ger sällan snabba resultat på kort sikt. Men genom Equal finns möjligheten att ta tag i problem och pröva nya lösningsmodeller, säger Eva Sandel.

Hon berättar att i början mötte idéerna enbart positiva reaktioner. Men efter ett tag möter man den krassa verkligheten i kommunerna. Det är inte heller självklart att man kan leva upp till de mål och visioner man hade från början. Men man måste tillåta projektet att förändras, inget är givet från början.

– Det går inte att göra stora förändringar på så kort tid som vi först trodde. Det handlar om ett stort problem som måste åtgärdas och det måste ges tid och pengar, säger Eva Sandel.

Framtidsmötet har även ett transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i Spanien, Italien, Tyskland och Frankrike. Dessa länder har liknande målgrupper, det vill säga ungdomar i riskzonen, men förutsättningarna är olika.
  
I Sverige hittar man ungdomarna i skolan och det är där resurserna ska finnas. I skolan kan förebyggande åtgärder sättas in tidigt. I andra länder måste man däremot gå ut och leta upp ungdomarna, som har hamnat utanför systemet och satsa mer på behandling och åtgärdspaket.

– Det är fantastiskt vilket perspektiv man kan få när man möter människor från andra länder. Där krävs det helt andra åtgärder och det är helt annan problematik. Men just på grund av de olika betingelserna finns det mycket erfarenheter att hämta. Det är oerhört spännande, säger Eva Sandel.