Logotyp på utskrifter

Fair

Equal UP - syftar till att utveckla en strukturerad, omvärldsorienterad, icke diskriminerande rekryteringsmodell som fokuserar på kompetens och är baserad på studier av ”best practices” i Europeiska unionen.

Fair – Framtids Anpassad Inkluderande Rekrytering
 
Stödmottagare: Järfälla kommunVerksamheten syftar till att utveckla en strukturerad, omvärldsorienterad, icke diskriminerande rekryteringsmodell som fokuserar på kompetens och är baserad på studier av ”best practices” i Europeiska unionen.
  
Modellen ska i första hand fungera för rekrytering till offentlig sektor i Sverige men förhoppningen om en början på en europeisk standard.
  
Projektet ska utveckla metoder, verktyg och handledning för de olika delarna i rekryteringsprocessen. Hos de ingående parterna genomförs olika pilotprojekt.