Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

FIR-E

Eqaul UP - övergripande syfte och långsiktiga mål är att genom en metod byggd på ett starkt brukarinflytande, (underifrånperspektiv), skapa nya samt förändra gamla modeller och metoder inom rehabiliteringsarbete.


Stödmottagare: Östersunds kommunUtvecklingspartnerskapets övergripande syfte och långsiktiga mål är att genom en metod byggd på ett starkt brukarinflytande, (underifrånperspektiv), skapa nya samt förändra gamla modeller och metoder inom rehabiliteringsarbete bland långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa/långtidsinskrivna arbetslösa samt människor i riskzonen för att bli sjukskrivna.
  
Brukargruppen ska genom sin expertfunktion i projektet, ge nya idéer och förslag till hur man kan organisera rehabiliteringsarbete.
 
Projektet har därtill ett långsiktigt mål att undersöka i vilken grad det finns intresse bland allmänheten att utföra volontärsarbete som skulle gynna behovet av mentorer/faddrar i rehabiliteringsarbete eller fylla ett behov inom framförallt den offentliga vården och omsorgen.