Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Egenanställning

Utvecklingspartnerskapets mål är att underlätta företagande genom innovativa strukturförändringar så att alla får en möjlighet att starta en företagsverksamhet.


Stödmottagare: Länsstyrelsen Stockholms länUtvecklingspartnerskapets mål är att underlätta företagande genom innovativa strukturförändringar så att alla får en möjlighet att starta en företagsverksamhet.
  
Utvecklingspartnerskapet vill skapa en alternativ väg för att starta eget företagande för personer som av olika skäl inte vill eller kan starta eget företag men som vill arbeta med egen verksamhet för försörjning.

Utvecklingspartnerskapets kortsiktiga mål är att underlätta och tillhandahålla verktyg för företagande i egenanställningsföretag men också långsiktigt söka påverka och förändra strukturella hinder och attityder.

Modellen, Egenanställning, bygger på att människor hyr egenanställningsföretaget som sin arbetsgivare med administrativt ansvar för den tid man har kunder eller uppdrag, och själva ansvarar för sin lön genom överenskommelse med uppdragsgivaren.
  
Syftet är att man skal kunna pröva sina idéer utan att behöva klara av det administrativa.