Logotyp på utskrifter

Effektivare UP med Benchlearning

Detta utvecklingspartnerskap har som uppgift att vara en resurs och hjälp för övriga utvecklingspartnerskap i Sverige


Detta utvecklingspartnerskap har som uppgift att vara en resurs och hjälp för övriga utvecklingspartnerskap i Sverige. Man ska vara ett stöd åt de andra och få till stånd lärande mellan de olika utvecklingspartnerskapen. Metoden man använder sig av är benchlearning.

– Det är en metod som går ut på att man driver fram förändring genom goda exempel, berättar Christian Pleijel, koordinator för Effektivare utvecklingspartnerskap med hjälp av benchlearning och konsult på Karlöf Consulting.

Karlöf Consulting är koordinatorer för utvecklingspartnerskapet och de som jobbar aktivt med att ge stöd och hjälp. Företaget har tidigare jobbat mycket med olika nätverk och har utvecklat metoden benchlearning.

Benchlearning är en organisationsutvecklingsmetod som ska engagera all personal. Den fokuserar på lärandet och allas delaktighet. Det handlar om att lära sig av bra förebilder, så kallad förebildspedagogik.
  
Benchlearning var till exempel den metod ett äldreboende, som hade stora problem med stölder och inte visste hur man skulle komma tillrätta med problemet, använde sig av.

Därför ordnade Karlöf Consulting så att äldreboendet fick komma på studiebesök hos ett hotell. Hotellet hade ett utsatt läge och stora krav på säkerhet. De hade därför utvecklat goda säkerhetsrutiner. Äldreboendet tittade på hur hotellet ordnade sin säkerhet och hanterade till exempel problem med stölder. Genom att studera hur andra hade löst säkerhetsproblem på ett bra sätt kunde de själva utveckla ett bra system.

Karlöf Consulting använder sig av liknande arbetssätt när man arbetar med utvecklingspartnerskapen inom Equal. Men metoden har anpassats till utvecklingspartnerskapens speciella sammansättning och arbetssätt.

Effektivare utvecklingspartnerskap med hjälp av benchlearning ordnar koordinatorsträffar för alla utvecklingspartnerskap inom Equal i Sverige. Detta ser man som sin viktigaste uppgift och träffarna är helt på koordinatorernas villkor. De får prata öppet om vilka problem de stött på och vilka bra resultat de uppnått och hur. De utbyter erfarenheter och lär sig av varandra.

Utvecklingspartnerskapet ger också arbetsstöd, det vill säga man hjälper andra utvecklingspartnerskap med sådant de har problem med. Det kan till exempel handla om hur man ska organisera projektet och förverkliga sin idé. Man hjälper dem med att förstå vad empowermentbegreppet är och hur man jobbar med det.
      
Effektivare utvecklingspartnerskap med hjälp av benchlearning hjälper också koordinatorerna med hur de ska få in jämställdhetsaspekten i projektet och jobba aktivt med ett genusperspektiv. Genom att studera hur andra framgångsrikt organiserat sitt arbete kan ett utvecklingspartnerskap få hjälp att se hur man själv ska arbeta på bästa sätt.

När det finns önskemål och behov ger Karlöf Consulting också direkt coachning till utvecklingspartnerskap. Dessa specifika behov visar sig ofta vid koordinatorsträffarna och man inleder då ett närmare samarbete med just detta utvecklingspartnerskap under en period.

All hjälp är på utvecklingspartnerskapens villkor, det handlar om vad de behöver stöd och hjälp med. En koordinator kanske tycker att det egna projektet inte löper som det ska just nu och då hjälper  effektivare utvecklingspartnerskap med hjälp av benchlearning till med hur hon/han kan gå vidare. Kanske får man prova en annan väg eller ett annat arbetssätt.

Utvecklingspartnerskapet arbetar också med en handbok som skall ta vara kunskap och erfarenheter från den första Equal-omgången.

Det är bara två konsulter som jobbar heltid med utvecklingspartnerskapet. De ska vara ett stöd för alla andra utvecklingspartnerskap när behov uppstår. På grund av de små personella resurserna kan de inte alltid ge all den hjälp som kan behövas.

Man har transnationellt samarbete med liknande utvecklingspartnerskap i Tyskland, Frankrike och Italien.