Logotyp på utskrifter

EFF - Egenmakt för framtiden

Equal UP - EFF vill hjälpa utslagna människor – missbrukare, hemlösa, prostituerade, kriminella och andra – att lämna marginaliseringen och ta sig in i samhällsgemenskapen och på arbetsmarknaden.

 Utvecklingspartnerskapet EFF vill hjälpa utslagna människor – missbrukare, hemlösa, prostituerade, kriminella och andra – att lämna marginaliseringen och ta sig in i samhällsgemenskapen och på arbetsmarknaden.
   
För att nå det målet arbetar man med att utveckla socialt företagande inom sektorn social ekonomi.

Koordinatörer för utvecklingspartnerskapet EFF är Basta Arbetskooperativ. Basta är ett företag som genom arbete, boende och en rik fritid erbjuder människor en väg bort från droger och misär.

Utvecklingspartnerskapet arbetar utifrån utgångspunkten att socialt företagande ger enskilda individer större möjligheter att ändra sin livssituation.
  
För att utveckla den sociala ekonomin och hjälpa människor att starta och driva sociala företag driver partnerskapet ett antal delprojekt.

Ett av delprojekten är en yrkes- och entreprenörsutbildning. I samarbete med partnern Folksam har Basta skapat en ettårig utbildning som fyra elever just nu genomgår. På ett år läser eleverna in sin gymnasiekompetens och varvar teori och praktik. Praktikplatser är garanterade och man läser även sådana ämnen som etik och konflikthantering.

Utbildningen utformas individuellt utifrån deltagarens slutmål. De som nu går utbildningen är före detta missbrukare och de läser till att bli plattsättare, byggnadssnickare, hästskötare respektive elektriker.

– Det är tyvärr svårt att hitta finansiering eftersom det handlar om en vuxenutbildning. Hade det varit ungdomar hade det inte varit några problem. Men vi upplever ändå att det är en bra utbildning och att alla inblandade, från deltagarna till företagen där de gör praktik, är väldigt nöjda, säger Alec Carlberg, ordförande för utvecklingspartnerskapet.

Partnerskapet har också ett delprojekt som ska skapa en avancerad datadivision. Två lärare i datorkunskap har utbildats och fått europeiska datakörkort. De utbildar nu i sin tur boende på Basta i Office-paketet och grundläggande datorkunskap. De två lärarna arbetar också med att göra en hemsida.

Eftersom målgruppen för EFF är utslagna människor som ofta har någon form av missbruksproblem arbetar partnerskap med olika metoder för att motverka återfall.

Inom ramen för EFF har FUNK startat ett nytt arbetskooperativt företag i Borås. Kooperativet har Basta som modell och heter Basta Väst.

Utvecklingspartnerskapet bedriver också forskning och dokumentation av sitt arbete. Socialhögskolan i Lund följer kontinuerligt vad som händer inom delprojekten och hur och vad deltagarna tycker och tänker.

Kvinnor är alltid i minoritet i sådana här sammanhang och är ofta en osynliggjord grupp. Därför försöker man arbeta med ett genusperspektiv i utvecklingspartnerskapet och gör specialintervjuer med kvinnor för att ta reda på hur deras situation och upplevelsen av den är samt vilka behov och önskemål de har.

EFF vill marknadsföra idén socialt företagande mot departement, socialnämnder och andra. Man håller därför på att utveckla strategier för hur sociala företag ska kunna marknadsföra sig på ett bra sätt.

Utvecklingspartnerskapet arbetar också på att skapa ett nätbaserat nätverk, genom vilket olika aktörer som jobbar med social ekonomi och socialt företagande ska kunna komma i kontakt med varandra.

Genom partnerskapets transnationella samarbete har ett internationellt företag som heter ECCO startat i London. Företaget ska sälja socialekonomisk kunskap och är på sikt tänkt att  bli ett konsultbolag.
 
ECCO har även varit med och startat en transnationell diplomautbildning på distans. 30 personer genomgår nu den ett och ett halvt år långa universitetsutbildningen som handlar om social ekonomi och socialt företagande.

– Det finns stora skillnader i hur termerna inom social ekonomi används i olika länder. Därför håller vi också på att arbeta fram en internationell ordbok för social ekonomi, berättar Alec Carlberg.