Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Drop In

Equal UP - mål är att påverka strukturer som hindrar övergången från skola till arbetsliv.

DROP IN – Diskrimineringsrelaterad ohälsa på personlig och institutionell nivå
 
Stödmottagare: Västmanlands Kommuner och LandstingUtvecklingspartnerskapets mål är att påverka strukturer som hindrar övergången från skola till arbetsliv.
  
Fokus kommer att läggas på diskrimineringsrelaterad ohälsa. Skola skall vara en arena som bygger stödjande miljöer för personlig utveckling.
   
Metoder och modeller som leder till ökad självkännedom och handlingsförmåga hos gymnasieelever och personalgrupper som möts.
  
”Dropin” –aktiviteter kommer att erbjudas gymnasieelever på individuella programmet vid tre gymnasieskolor i tre kommuner i länet.