Logotyp på utskrifter

Agamus.nu

Equal UP - målet är att öka kunskapen omkring de specifika villkor som gäller för ungdomar som vill in på arbetsmarknaden och som valt att bosätta sig i glesbygd.


Stödmottagare: Vilhelmina KommunUtvecklingspartnerskapets mål är att öka kunskapen omkring de specifika villkor som gäller för ungdomar som vill in på arbetsmarknaden och som valt att bosätta sig i glesbygd.
 
Nya metoder för integrering, ökat samhällsansvar och ökad kreativitet ska testas på individnivå och ny kunskap om ungdomar ska tas fram via forskning. De metoder som ska testas ska syfta till att göra ungdomar mer anställningsbara.
  
Resultaten av den forskning som bedrivs ska fortlöpande integreras i de aktiviteter som genomförs. Den lokala arenan för utvecklingsarbetet ska analyseras ur ett ungdoms och genusperspektiv vilket syftar till att identifiera och ifrågasätta den manliga kultur som råder i området.
  
Den primära målgruppen är arbetslösa ungdomar 18-24 år.