Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Advantage

Equal UP -Målet är att stärka individers självkänsla och hitta bra vägar in i arbetslivet för människor med utländsk härkomst.

Advantage Göteborg – världskulturer i fokus
 
VärldskulturmuseetUtvecklingspartnerskapet Advantage Göteborg koordineras av Världskulturmuseet i Göteborg. Målet är att stärka individers självkänsla och hitta bra vägar in i arbetslivet för människor med utländsk härkomst. Men Advantage Göteborg kommer också att mynna ut i en av Världskulturmuseets öppningsutställningar.

- Det är viktigt att lyfta fram olika människors kompetens och kultur som en resurs för det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Det är det vi försöker göra inom vårt utvecklingspartnerskap, berättar Katarina Mlekov, projektledare för Advantage Göteborg.

Partnerskapet arbetar med olika kulturaktiviteter som syftar till att öka individens kulturella medvetenhet och självförtroende och på så sätt skapa handlingskraft.

Världskulturmuseet i Göteborg är under uppbyggnad och kommer att öppnas i slutet av 2004. En av museets viktigaste uppgifter är att visa hur kulturell mångfald är en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Deltagarna i projektet, 20 arbetssökande göteborgare från Afrikas horn (Somalia, Eritrea, Etiopien) bidrar med egna berättelser till utställningen som bland annat berör migrationen från Afrika i olika tider. Samtidigt som museet skapar sin utställning försöker man arbeta fram en modell för att hjälpa människor med annan etnisk härkomst att förverkliga sina mål – som kan vara inträde på arbetsmarknaden, utbildning eller starta eget.

– Målsättningen är att våra deltagare efter projekttid ska ha sysselsättning i form av arbete, studier eller kanske ett eget företag, säger Katarina Mlekov.

Projektdeltagarna har antagits genom regelrätt rekrytering. De har alltså fått söka sig dit, vilket Katarina Mlekov tror bidrar till högre motivation. Advantage Göteborg håller på att göra en kartläggning av deltagarna för att ta reda på vad de vill göra.

Utifrån kartläggningen skall ett individuellt trainee-och/eller handlingsprogram utformas. Om en person har som mål att komma in på arbetsmarknaden inom ett visst yrke eller område tar partnerskapet kontakt med ett lämpligt fadderföretag och matchar det med deltagaren. Behövs kompletterande studier för att kunna arbeta inom yrket arbetar Advantage Göteborg för att deltagaren skall få det, med slutmålet att hon eller han efter studierna ska få jobb på fadderföretaget. Personer med önskemål om vidare studier kan i avvaktan på studiestart praktisera inom aktuellt yrkesområde.

En del deltagare som vill studera kan behöva komplettera sina tidigare studier först. Katarina Mlekov tar som exempel en deltagare som ville söka in på Chalmers. Han behövde dock komplettera med vissa ämnen innan han kunde söka. En annan av Advantage deltagare är fysiker och har arbetat som lärare i fysik. Han kunde därför ge deltagaren lektioner inom ramen för projektet så denne fick den nödvändiga kompetensen för att söka och komma in på Chalmers.

När en deltagare antas till en utbildning lämnar hon eller han Advantage Göteborg eftersom målet då är uppnått. Antas deltagaren inte görs en vidare planering och ett nytt handlingsprogram för hur man ska gå vidare. Personen kanske vill förkovra sig inom branschen genom exempelvis praktik, till nästa ansökningstillfälle. Då hjälper Advantage till med att skaffa en praktikplats.

För dem som vill starta företag har projektet hjälp av Internationella Företagarföreningen, som bedömer idéerna. Internationella Företagarföreningen utbildar också deltagarna i det de behöver lära sig om hur man driver företag i Sverige. De får lära sig lagarna, momsreglerna och allt annat man behöver veta som egenföretagare i Sverige. Parallellt med att deltagarnas individuella traineeprogram pågår, så har de som vill möjlighet att vara med och arbeta med utställningen om Afrikas horn som är del av den största öppningsutställningen som handlar om Afrika.

– Museet har professionell personal, men våra 20 deltagare från Afrikas horn har ju specialkompetens på just sin kultur och bakgrund. Den vill vi gärna ta tillvara på och vi använder oss därför av deras kunskap i dokumentationen av föremål och i utvecklingen av utställningens innehåll, berättar Katarina Mlekov.

Två forskare är också involverade i utvecklingspartnerskapets arbete. En forskare från Frankrike arbetar med dokumentation av museets föremål från området utifrån bland annat projektdeltagarnas kunskap och erfarenheter. Man samarbetar också med en historiker som arbetar med en metod som kallas reminiscence work, dvs. minnesarbete.

Utgångspunkten är att man genom att prata om sin egen historia och kultur får ökad självmedvetenhet vilket är tills individens fördel vid inträde till det svenska arbetslivet.

Transnationellt samarbetar Advantage med utvecklingspartnerskap i Österrike och Skottland. Man tror att samarbetet kan hjälpa till att sprida arbetssättet inom Europa och underlätta integrationen av personer med utländsk härkomst även i andra länder.

Partnerskapet har ett nära samarbete med de olika stadsdelarna i Göteborg och kommer att sprida information till politiker, skolor och andra. Man har också varit ute och informerat om Advantage Göteborg på företag, mässor, föreningar. I första hand med syfte om att rekrytera fadderföretag, men även projektdeltagare.