Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

AROS Asyl

Equal UP - Verksamheten ska fokusera på livskvalitet i variablerna hälsa, boende, föräldraskap, utbildning, sysselsättning och fritid för asylsökande

AROS Asyl i Uppsala och Västmanlands län
 
Stödmottagare: Migrationshälsan Cosmos, Uppsala Läns Landsting


En övergripande målsättning är att nå hela populationen (barn, vuxna, sjuka, friska,) asylsökande i eget boende (EBO) i Uppsala och Västmanlands län samt utveckla verksamheter för alla och knyta ihop dessa delar till en fungerande helhet för såväl EBOs som aktörer.

Verksamheterna fokuserar på EBOs livskvalité och på variablerna hälsa, boende, föräldraskap, utbildning, sysselsättning och fritid. UP AROS ASYL  genomför därför en kartläggning av hela populationen EBOs i Uppsala och Västmanlands län.
   
Verksamheten ska fokusera på livskvalitet i variablerna hälsa, boende, föräldraskap, utbildning, sysselsättning och fritid.
  
En viktig del är att utarbeta meningsfulla program för de asylsökande som tar hänsyn till den mycket restrektiva behandlingen av asylansökningar och därför förbereder för integration såväl som återvändande.