Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

AGDOR

Equal UP - med syfte att visa på reella möjligheter till arbete åt alla genom att skapa modeller för sociala företag som ingår i lokala överenskommelser med näringslivet

AGDOR Arbete åt alla genom delaktighet och ramavtal
 
Stödmottagare: L&SEKUtvecklingspartnerskapets syfte är att visa på reella möjligheter till arbete åt alla genom att skapa modeller för sociala företag som ingår i lokala överenskommelser med näringslivet.
  
Målet är således att skapa behov och efterfrågan på arbetskraft för alla grupper i samhället och skapa grundläggande förutsättningar för människor som står utanför arbetsmarknaden så att de ska kunna arbeta efter sin egen förmåga.
 
En nyskapande innovativ lokal marknadsplats skapas med nationell modell och kopplas samman med redan pågående Equal-initiativ i syfte  att finna en nationell modell av  arbetsmarknadslösningar för utanförställda grupper i samhället.