Logotyp på utskrifter

1+1=3

Equal UP -Utvecklingspartnerskapet vill stärka arbetssituationen för ensamarbetare med arbetshandikapp genom personlig utveckling, utbildning och fortbildning.

1+1=3 – Ett utvecklingsarbete med ensamarbetare
 
Stödmottagare: Riksidrottsförbundet


Utvecklingspartnerskapet vill stärka arbetssituationen för ensamarbetare med arbetshandikapp genom personlig utveckling, utbildning och fortbildning. Fokus ligger också på arbetsgivarens förmåga att skapa en trygg och bra arbetsplats för den anställde.  Utvecklingspartnerskapet  hoppas hitta metoder och ett arbetssätt där den sociala ekonomin, arbetsmarknadens parter och det privata näringslivet kan samverka.