Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

2004-2007

Equal - Förteckning över den andra omgångens Utvecklings Partnerskap

Utvecklings Partnerskap omgång 2 i Temaordning  

Equal innehöll 9 teman på europeisk nivå. Inom ramen för sysselsättningsstrategin och utifrån den nationella politiken och problembilden har Sverige valt fem av dessa.

 

Tema 1:  

Att underlätta inträdet och återinträdet på arbetsmarknaden för dem som har svårt att integreras eller återintegreras på en arbetsmarknad som måste vara öppen för alla.

Drop In

Holistiskt arbete i idéburna organisationers regi

Lika Olika

Make your future

Outstanding

UP new city

Samverkan mot trafficking

SALT

Romer i Sverige

Vägar till arbetsmarknaden
 
 

Tema 2: 

Att ge alla möjlighet att starta en affärsverksamhet genom att tillhandahålla de verktyg som är nödvändiga för att starta en rörelse samt identifiera och utnyttja nya sysselsättningsmöjligheter i städer och på landsbygden.
 
AGDOR

Egenanställning

Entree


 

Tema 3:  

Att främja livslångt lärande och utveckla rutiner som motverkar utanförskap på arbetsplatsen för att därmed uppmuntra rekrytering och kvarhållande av personer som utsätts för diskriminering och ojämlik behandling i samband med arbetsmarknaden.
 
1+1=3

Akademin för flexibelt lärande

ESMEC

Fair

Fir-e

Livskompetens

Tillgänglighet och professionell Integrerad Scenkonst

Under ytan 

 

Tema 4:  

Att minska könsskillnaderna och segregering på arbetsmarknaden.
 
Genderforce
 
Genderskolan
 
Värmlands arbetslivsforum

 

Tema 5:  

  • underlätta asylsökandes integration i samhälle och arbetsliv
  • utveckla insatser för ett eventuellt återvändande
  • utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter under väntetiden

AROS Asyl