Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samverkan

Här presenterar vi slutrapporter och utvärderingar från projekt inom åtgärden "Samverkan".

Projektnamn:  Samverkan Integration och Kunskap 2 (SIK 2) 

Projektägare: Linköpings Universitet

Projekttid: Sept 2011-Juni 2012

Beskrivning:  Etablera samarbetsarenor mellan integrationsprojekt som erhållit stöd från Integrationsfonden.

Slutrapport

Slututvärdering

 

Projektnamn: Samverkan, Integration, Kunskap (SIK)

Projektägare: Linköpings universitet

Projekttid: Augusti 2010 - augusti 2011

Beskrivning: Etablera samarbetsarenor mellan integrationsprojekt som erhållit stöd från Integrationsfonden.

Slutrapport

 

Projektnamn: TIN - Teknik för bättre integration.

Projektägare: Akademi Norr

Projekttid: Mars – juni 2012

Beskrivning: Att bygga en plattform för samhällsinformation samt distansundervisning inom samhällsorientering.

Slutrapport

 

Projektnamn: Konferens under EU-ordförandeskapet: Arbetskraftsinvandring och dess utvecklingspotential i en tid av rörlighet.

Projektägare: Justitiedepartementet

Projekttid: April – december 2009

Beskrivning: Arbetskraftsinvandring och dess utvecklingspotential i en tid av rörlighet

Slutrapport