Logotyp på utskrifter

Medborgarkunskap och samhällsorientering

Här presenterar vi slutrapporter och utvärderingar från projekt inom åtgärden "Medborgarkunskap och samhällsorientering

 

Projektnamn: Medborgarmentorer i Malmö

Projektägare: Föreningen Mötesplats för social ekonomi och socialt företagande

Projekttid: Juni 2011 – september 2012

Beskrivning: Medborgarkunskap, egenmakt och språkträning för nyanlända tredjelandsmedborgare där man bl.a. utgått från det teoretiska perspektivet KASAM – känsla av sammanhang, i sitt sätt att arbeta.

Slutrapport 

 

Projektnamn:  4all-for all

Projektägare: Urkraft

Projekttid:  2011 05 09 – 2012 06 30

Beskrivning:  Projektet syftar till att utveckla strukturer för integration i Skellefteå främst inom områdena  Utbildningar , Mötesplatser och Informationsplatser.

Slutrapport

 

Projektnamn:  Internet som möjlighet i integrationsarbetet

Projektägare: Umeå kommun,  Viva komvux/SFI

Projekttid:  2011 05 16 – 2013 06 30

Beskrivning:  Projektet syftar till att överbrygga det digitala utanförskapet  hos vissa grupper av nyanlända genom att ta fram och pröva en  digital tjänst så att de enklare ska kunna använda internet  i det dagliga livet.

Slutrapport

 

Projektnamn: Integration och delaktighet

Projektägare: Högskolan Väst

Projekttid: 20110502 – 20130630

Beskrivning: Projektet  har syftat till att främja integrationen i samhället genom att utveckla samhällsorienteringen för anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och andra nyanlända genom att utveckla pedagogiska metoder, kurser och aktiviteter inom samhällsorienteringen.

Slutrapport

Metodhandbok
 

Projektnamn: 4 All Plus

Projektägare: Urkraft Service AB

Projekttid: 1202-1206

Beskrivning: Prova den nyutvecklade utbildningen för medborgarkunskap (inom 4 All-projektet) på en ny målgrupp.

Slutrapport

 

Projektnamn: ABF Studie- och handledarmaterial i medborgarkunskap

samt ABF:s Medborgarbok - översättning

Projektägare: ABF Södra Småland

Projekttid: juli 2011 – december 2011

Beskrivning: Framtagning av studie- och handledarmaterial i medborgarkunskap

Slutrapport

Slutrapport ABFs medborgarbok

 

Projektnamn: Va Med! Från början.

Projektägare: Uppsala kommun

Projektperiod: Mars 2012 - juni 2012

Beskrivning: Utveckling av undervisningsmaterial för medborgarkunskap och SFI för personer med kort utbildningsbakgrund

Slutrapport

Slututvärdering

 

Projektnamn: HELMI – Health, Migration and Integration

Projektägare: Malmö högskola

Projekttid: Aug 2009 - juni 2012

Beskrivning: En pilotstudie av interventioner riktade till somaliska och thailändska kvinnor i Sverige

Slutrapport

 

Projektnamn: Lära för livet – gör ett guldval

Projektägare: Drömmarnas hus

Projekttid: Maj 2010 - juni 2011

Beskrivning: Medborgarkunskap med kulturen som verktyg

Slutrapport