Logotyp på utskrifter

Hälsa

Här presenterar vi slutrapporter och utvärderingar från projekt inom åtgärden "Hälsa".

 

Projektnamn: Kulturkompetensen och integrationsprocessen i vården och socialt arbete

Projektägare:   Arbets och miljömedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Projekttid: 2010 01 01 – 2010 06 30

Beskrivning:  Att inventera och beskriva vilken kulturkompetens samt kunskap om integrationsprocesser som tjänstemän i de  myndigheter som möter nyanlända med fysisk och psykiska ohälsa har.

Slutrapport

 

Projektnamn: Ei wish

Projektägare: Chalmers University

Projekttid: Juni 2010 - juni 2012

Beskrivning: skapa förutsättningar för att ”äldre invandrare” (nyanlända tredjelandsmedborgare som också är anhöriginvandrare) skall kunna åldras med välbefinnande och värdighet i sitt nya hem, Sverige.

Slutrapport

 

Projektnamn: M.in Hälsa

Projektägare: aIDS Accountability International

Projekttid: 2011-09-01--2012-06-30

Beskrivning: Bidra till en förbättring av åtgärder för HIV och relaterade hälsofrågor för nyanlända.

Slutrapport