Logotyp på utskrifter

Utveckling av metoder och instrument för utvärdering

Projektnamn: Ny väg in 1

Projektägare: Migrationsverket

Projekttid: 2011-10-01--2013-06-30

Beskrivning: Underlätta för personer att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Slutrapport