Logotyp på utskrifter

Transnationalitet

Här presenterar vi slutrapporter och utvärderingar från projekt inom åtgärden "Transnationalitet".

 

Projektnamn: Per Omnia Ouxilio – Samverkan över gränser

Projektägare: Eslövs kommun   

Projekttid: 2010 02 01 – 2010  06 30

Beskrivning: Erfarenhetsutbyte mellan ort i Spanien och Eslövs kommun  om den ideella sektorns deltagande i integrationsarbetet.

Slutrapport

 

 Projektnamn: Ny väg in 2

Projektägare: Migrationsverket

Projekttid: 2011-10-01--2013-06-30

Beskrivning: Genomföra transnationella aktiviteter i form av spridning av resultat och förankring av projektet Ny väg in 1.

Slutrapport