Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Egenmakt

Här presenterar vi slutrapporter och utvärderingar från projekt inom åtgärden "Egenmakt".

 

Projektnamn: Integration genom egenmakt

Projektägare: Föreningen Furuboda

Projekttid: 2009 11 15 – 2010 03 31

Beskrivning:  Att målgruppen  själva har genomfört workshops för att kartlägga hinder för integration.

Slutrapport

 

Projektnamn: Primus motor – Den drivande kraften

Projektägare: Herbert Felix institutet

Projekttid: 2009 11 02 – 2010 03 31

Beskrivning: Att genom föreningsliv och den sociala ekonomin integrera nyanlända

Slutrapport

 

Projektnamn: LEIA

Projektägare: Studiefrämjandet mitt i Skåne

Projekttid: maj 2011 – juni 2013

Beskrivning: Genom projekt LEIA ville Studiefrämjandet Mitt i Skåne erbjuda människor med

annan etnisk bakgrund en möjlighet till personlig utveckling och ett nätverk av nya kontakter och

idéer samt bidra till utvecklingen av en modern folkbildningsorganisation.

Slutrapport

  

Projektnamn: Tillsammans  är vi starka

Projektägare: Röda korset

Projekttid: Juli 2012- april 2013

Beskrivning:   Projektet syftade till att skapa förutsättningar för att nyanlända aktivt  ska kunna delta i samhället genom att  nyttja en existerande frivilligorganisations aktiviteter och  möjligheter.

Slutrapport

Slututvärdering

 

Projektnamn: Yrkesmentor i Helsingborg

Projektägare: Helsingborgs stad,

Projekttid: 2011-08-01 2012-06-30

Beskrivning: Målet med projektet var att utveckla en metod för yrkesmentorskap, vilket har gjorts genom en lärande utvärdering och kontinuerlig kontakt med deltagarna. Syftet med metoden är att förkorta tiden det tar för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Slutrapport

 

Projektnamn: Ge och ta - varje dag

Projektägare: Södertörns polismästardistrikt

Projekttid: Januari - december 2011

Beskrivning: Öka förståelsen mellan polis och ungdomar

Slutrapport

 

Projektnamn: Invandrares etablering och incitament

Projektägare: Malmö Högskola, MIM

Projekttid: Maj 2009 - dec 2009

Beskrivning: Pilotstudie i syfte att få kunskap om hur incitament används och påverkar nyanländas situation när de etablerar sig i sitt nya hemland

Slutrapport