Logotyp på utskrifter

Dialog

Här presenterar vi slutrapporter och utvärderingar från projekt inom åtgärden "Dialog".

 

Projektnamn: Internationen

Projektägare: Tamam

Projekttid: Juli 2011 - Juni 2012

Beskrivning: Skapa mötesplatser för jämlika möten i studentmiljö

Slutrapport

 

Projektnamn: DOS (Dialog och samverkan i integrationsarbetet)

Projektägare: Borlänge kommun

Projekttid:  2011 07 01 – 2013 06 30

Beskrivning:  Projektet syftar att öka förståelsen  för olika gruppers  livsvillkor, religion och intressen genom att dels erbjuda en grundläggande  utbildning om kultur och värderingar dels skapa mötesplatser för nyanlända och de som redan bor i landet.

Slutrapport

Utvärdering

 

Projektnamn: Ungdomsintegration

Projektägare: Bjuvs kommun

Projekttid:  2011 06 01 – 2013 06 30

Beskrivning:  Projektet syftar till att minska motsättningar mellan ungdomsgrupper genom egen delaktighet och dialog utforma gemensamma aktiviteter samt genomföra dessa.   

Slutrapport och utvärdering 

 

Projektnamn:   Interkulturell dialog i Vetlanda.

Projektägare: Vetlanda kommun

Projekttid:  2011 05 02 – 2013 06 30

Beskrivning: Projektet syftar till att skapa förståelse mellan elever deras föräldrar och skolans  personal  samt  att de nyanlända lära sig de sociala koderna i  skolan för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Slutrapport

Utvärdering

 

Projektnamn: Diapraxis

Projektägare: Stockholms Stadsmission

Projekttid: Oktober 2010 - juni 2012

Beskrivning: Interkulturell och interreligös dialog med socialt arbete.

Slutrapport

 

Projektnamn: Världen i Västerbotten

Projektägare: Länsbiblioteket i Västerbotten

Projekttid: Maj 2009 - mars 2010

Beskrivning: Biblioteket som interkulturell mötesplats

Slutrapport

 

Projektnamn: Interkulturell dialog för hållbar utveckling i Södertälje

Projektägare: Södertälje kommun

Projekttid: April 2009 - juni 2010

Beskrivning: Interkulturell kommunikation i det heterogena samhället

Slutrapport 

 

Projektnamn: In i Umeå – integration genom föreningsliv

Projektägare: Umeå kommun

Projekttid: 2010 - 2012

Beskrivning: Skapa modell för integrerat föreningsliv i Umeå kommun

Slutrapport

Slututvärdering 

 

Projektnamn: Ungas väg för ökad makt och frihet (F.Y.Embassy)

Projektagare: Uddevalla kommun

Projektägare: Maj 2010-juni 2012

Beskrivning: Föra en dialog kring FN´s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna-

Slutrapport

 

Projektnamn: Nytt land - Nya möjligheter

Projektägare: Tamam

Projekttid: Aug 2010 - juni 2011

Beskrivning: Skapa mötesplatser för jämlika möten i studentmiljö - Internationen

Slutrapport