Logotyp på utskrifter

SIK-projektet

Projektet Samverkan, Integration och Kunskap (SIK) SIK-projektet är ett samarbete mellan Europeiska integrationsfonden och Linköpings universitet.

 

Syftet med projektet är att samla in erfarenheter från andra projekt som har avslutade eller har pågående medel från Europeiska integrationsfonden.

Till SIK-projektets hemsida.

Bibliografi: Forskning om integration, 2011 

Författare: Janicke Andersson, Linköpings universitet, ISV