Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Programmet

Det fleråriga programmet för fonden sätter ramarna för inom vilka områden projekten kan arbeta inom och de årliga programmet bryter ned det till konkreta åtgärder. Utlysningarna följer det fleråriga programmet och aktuellt årligt program.  

 

I programförslaget för integrationsfonden har Sverige valt följande prioriteringar:

  • Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i EU. Exempel: Åtgärder för att göra nyanlända bekanta med Sverige och ge grundläggande kunskaper om landet.
  • Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande Exempel: Mätmetoder och opinions- och värderingsundersökningar.
  • Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna. Exempel: Samarbete mellan regionala och lokala myndigheter från olika medlemsstater samt icke-statliga intressenter.