Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Bra länkar

Kommissionen har etablerat en integrationsportal där du kan finna  information från relevanta politikområden och goda exempel från projekt. Portalen ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt.

 

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG) var ett projekt som finansierats av EU-programmet Equal.

 

Handbok om integration (.pdf)
EU-kommissionen har tagit fram en "En europeisk handbok om integration", som samlar goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet.

 

Projektet Samverkan, Integration och Kunskap (SIK) är ett projekt med medel från den Europeiska integrationsfonden. Syftet med projektet är att samla in erfarenheter från andra projekt som har avslutade eller har pågående medel från Europeiska integrationsfonden.

 

Länsstyrelsens sajt för nya stockholmsbor. Delfinansieriad av Europeiska flyktingfonden. 

 

Läs mer om de andra fonderna i SOLID-programmet: