Logotyp på utskrifter

Utlysning Fead 2015

Utlysning Fead-insatser 2015-2018

Svenska ESF-rådet utlyser cirka 50 miljoner kronor, och förhoppningen är att högst fem projekt beviljas medel och kan starta senast i oktober 2015. Det innebär att projekten blir ganska stora med en organisation som har ansvar för administration och ekonomi. Organisationen ska ha en god ekonomisk bärförmåga och kunna ligga ute med minst 300 000 kronor på ett kvartal.

 

Utlysning Fead-insatser 2015-2018

 

Anvisningar till utlysning, ansökan och budget Fead

 

Sista ansökningsdatum är kl 16.00 den 17 juni 2015.

 

Här hittar du mallar och blanketter för att kunna göra en ansökan.

Ansökningsmall Fead 2015

Bekräftelse av ansökan - missiv

Budgetmall Fead.xlsx

Mall för grunduppgifter för lönekostnad Fead 150424 skyddad.xls

 

Nästa utlysningsomgång för Fead

Nästa utlysningsomgång för Fead beräknas tidigast till hösten 2018 och/eller våren 2019.