Logotyp på utskrifter

Ledamöter

Här hittar du de organisationer som regeringen har utsett ska ingår i Feads Övervakningskommitté har utsedd ledamöterna. Länkar till alla organisationer öppnas i nytt fönster.

 

Organisation: Ledamot: Suppleant:
Socialdepartementet Gunilla Malmborg Per-Anders Sunesson
Forte Lars Wärngård Ulla Wallin
Forum – idéburna organisationer
med social inriktning
Ludvig Sandberg   Göran Pettersson
Frälsningsarmén Johan Holmdahl Per-Uno Åslund 
Göteborgs stad Helena Kaså Winqvist  Jan Svensson
Läkare i världen  Nina Nissander  Susana Brandhild
Länsstyrelserna Margareta Johansson  Maya Wolinder
Kronofogdemyndigheten  Ulrika Jernberg    
Nätverket för romska EU-migranter  Mats Åberg   Jörgen Ljung
Polisen  Tord Modin   Magnus Törner
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,
Hälsa och Likabehandling, RFHL
Mikael Zeander Inger Forsgren
Romano Pasos Research Centre Gregor Kwiek Mikael Tofteson
Rädda barnen Göran Holmström Tove Samzelius
Röda korset Anna Rehnvall Katarina Kotoglu
Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige, SIOS
Julio Fuentes Maria Olsson
Socialhögskolan, Lunds universitet Hans Swärd Marcus Knutagård
Socialstyrelsen

Anette Agenmark

 
Stockholms stad Gertrud Brorsson Andrea Ström
Sveriges kommuner och landsting, SKL Lisette Wahlrot Leif Klingensjö
Sveriges kristna råd Björn Cedersjö Johannes Jarlebring
Sveriges stadsmissioner Kjell Larsson Victoria Engman-Broadley
Verdandi Kerstin Källander Rasken Andréasson