Logotyp på utskrifter

Ledamöter

Här hittar du de organisationer som regeringen har utsett ska ingår i Feads Övervakningskommitté har utsedd ledamöterna. Länkar till alla organisationer öppnas i nytt fönster.

 

Organisation: Ledamot: Suppleant:
Socialdepartementet Gunilla Malmborg Per-Anders Sunesson
Forte Lars Wärngård Ulla Wallin
Forum – idéburna organisationer
med social inriktning
Ludvig Sandberg   Göran Pettersson
Frälsningsarmén   Per-Uno Åslund 
Göteborgs stad Jan Svensson  
Läkare i världen  Nina Nissander  Susana Brandhild
Länsstyrelserna Margareta Johansson  Maya Wolinder
Kronofogdemyndigheten     
Nätverket för utsatta EU-medborgare  Mats Åberg   Jörgen Ljung
Polisen  Tord Modin   Magnus Törner
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,
Hälsa och Likabehandling, RFHL
Mikael Zeander Inger Forsgren
Romano Pasos Research Centre Gregor Kwiek Mikael Tofteson
Rädda barnen Göran Holmström Tove Samzelius
Röda korset Johanna Saunders Katarina Kotoglu
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS Icke aktiva  
Socialhögskolan, Lunds universitet Hans Swärd Marcus Knutagård
Socialstyrelsen

Anette Agenmark

 
Stockholms stad Gertrud Brorsson Andrea Ström
Sveriges kommuner och landsting, SKL Leif Klingensjö  
Sveriges kristna råd Björn Cedersjö  
Sveriges stadsmissioner Kjell Larsson Victoria Engman-Broadley
Verdandi Kerstin Källander Rasken Andréasson