Logotyp på utskrifter

Ledamöter

Här hittar du de organisationer som regeringen har utsett ska ingår i Feads Övervakningskommitté har utsedd ledamöterna. Länkar till alla organisationer öppnas i nytt fönster.

 

Organisation: Ledamot: Suppleant:
Socialdepartementet Vakant Per-Anders Sunesson
Forte Ulla Wallin Vakant
Forum – idéburna organisationer
med social inriktning
Göran Pettersson  Vakant
Frälsningsarmén  Larisa Lacatus Per-Uno Åslund 
Göteborgs stad Ragnhild Ekelund Vakant
Läkare i världen  Sofia Rönnow Pessah Lena Thurang
Länsstyrelserna Margareta Johansson   Vakant
Kronofogdemyndigheten   Lars Klint  Vakant
Nätverket för utsatta EU-medborgare  Mats Åberg   Sven Hovmöller
Polisen  Tord Modin   Magnus Törner
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,
Hälsa och Likabehandling, RFHL
Mikael Zeander Antonny Illes
Romano Pasos Research Centre  Gregor Kwiek  Vakant
Rädda barnen Göran Holmström Tove Samzelius
Röda korset Johanna Saunders Linda Beskow
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS Icke aktiva  
Socialhögskolan, Lunds universitet Hans Swärd Marcus Knutagård
Socialstyrelsen

Anette Agenmark

 
Stockholms stad Gertrud Brorsson Andrea Ström
Sveriges kommuner och landsting, SKL Leif Klingensjö  
Sveriges kristna råd    
Sveriges stadsmissioner Kjell Larsson Susanne Svensson
Verdandi Kerstin Källander Rasken Andréasson